PFund-REITs-IFF กองทุนที่กำลังฟื้นตัวดูน่าสนใจ

PFund-REITs-IFF กองทุนที่กำลังฟื้นตัวดูน่าสนใจ

กองทุนที่น่าจับตาในปี 2566

ราคากองทุนตอบรับในเชิงบวกในรอบเดือนที่ผ่านมา เมื่อเดือนที่แล้ว เราเขียนถึงแนวโน้มบวกของกองทุน PFund-REITs-IFF ในแง่ของการฟื้นตัวตามกิจกรรมทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น และการที่จีนกลับมาเปิดประเทศในปี 2566 ซึ่งโดยสรุปแล้ว การเคลื่อนไหวของกองทุนที่เราแนะนำ (ทั้งระดับแนวหน้า และระดับรอง) ดูน่าพอใจ MoM ในแง่ของราคากองทุนที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าราคาจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2566 ในขณะที่การฟื้นตัวของธุรกิจเพิ่งจะเริ่มในปลาย 2H66 เท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยกลับมาถูกกระทบอย่างมีนัยสำคัญอีกครั้งจากการระบาดของ COVID-19ที่นำโดยสายพันธุ์ Omicron ในช่วง 1H65 ดังนั้น เราจึงมองบวกเกี่ยวกับแนวโน้มการพลิกฟื้นของหลาย ๆ กลุ่มธุรกิจ HoH ใน 1H66 นอกจากนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน จะช่วยขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวของไทยอย่างมีนัยสำคัญหลังจากที่ได้รับผลกระทบมานานถึงสามปีแล้ว

 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการยกเว้นภาษี และลดค่าธรรมเนียม

เมื่อวันที่ 25 มกราคม โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมในการแปลงกองทุนอสังหาริมทรัพย์ )property fund เป็นกอง (REIT ซึ่งจะช่วยให้กองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สามารถแปลงเป็นกอง REIT เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับกองทุนได้ในระยะยาว ซึ่งมาตรการนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตามรายงานข่าวดังกล่าว เราคิดว่ามาตรการนี้จะช่วยให้กองทุนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดแปลงเป็นกอง REIT ได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะเป็นบวกกับผู้ถือหน่วยลงทุน ในแง่ของผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากเงินปันผล เพราะกอง REIT จะได้รับยกเว้นภาษีเงินปันผลชั่วระยะเวลาหนึ่ง

 

 

 

 

การที่จีนกลับมาเปิดประเทศยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนกลุ่มท่องเที่ยวและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

ในปัจจุบัน ผู้ที่เดินทางจากประเทศจีน (นักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษา ,นักธุรกิจ ,) เข้ามาประเทศไทยรู้สึกว่าสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ง่ายขึ้นเมื่อไม่มีข้อจำกัดหลังจากที่ทั้งสองประเทศกลับมาเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ดังนั้น เราจึงคาดว่าภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษา /นักธุรกิจ/จีนน่าจะฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งตั้งแต่ปี2566 หลังจากที่จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงอย่างมากมาเกือบสามปีแล้ว นอกจากนี้ KGI ยังได้ปรับสมมติฐานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2566F เป็น 28 ล้านคน (จาก 25 ล้านคน) เพื่อสะท้อนว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมที่ 4.0 ล้านคน เป็น
5.5 ล้านคน ในขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมจากทั้ง ASEAN, อินเดีย และตะวันออกกลางก็มีโอกาสจะสูงเกินคาดเช่นกัน ดังนั้น เราจึงมั่นใจมากขึ้นว่ากองทุนต่าง ๆ ที่เราแนะนำจะได้รับผลกระทบจากโรคระบาดน้อยลง และที่สำคัญยิ่งกว่านั้น คือผลการดำเนินงาน และผลตอบแทนจากเงินปันผลของกองทุนเหล่านี้น่าจะยังแข็งแกร่งต่อเนื่องจากปีนี้ไป

 

ยังคงเลือก JASIF, DIF, WHAIR, ALLY, GROREIT, CPNREIT และ BTSGIF เป็นกองเด่น

เราคิดว่ากองทุนระดับแนวหน้าที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ (JASIF, DIF และ WHAIR) จะมีผลการดำเนินงานแข็งแกร่ง โดยมีการรับรู้รายได้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ เราคิดว่ากองทุนที่ก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด (ALLY, GROREIT, CPNREIT และ BTSGIF) น่าจะดีขึ้นหลังจากที่จีนเปิดประเทศ และจะฟื้นตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในปีนี้.

 

 

 

Recommendation

เรายังคงแนะนำ JASIF, DIF และ WHAIR ในฐานะกองทุนระดับแนวหน้า ส่วนกองทุนระดับรองที่เราแนะนำได้แก่ ALLY, GROREIT, CPNREIT และ BTSGIF

 

Risks

COVID-19 ระบาด, เศรษฐกิจชะลอตัวลง, การเมืองขาดเสถียรภาพ