BCPG Key snap – Site visit โครงการในไต้หวัน

BCPG Key snap – Site visit โครงการในไต้หวัน

ประเด็นสำคัญที่ได้จากการไป site visit โครงการของ BCPG ในไต้หวัน

ภาพใหญ่เป็นใจ – มีมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลไต้หวัน

จากการไป site visit โครงการของ BCPG ทำให้เราได้ทราบว่าไต้หวันตั้งเป้าจะเร่งเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (RE) เป็น 60-70% ของโครงสร้างพลังงานของประเทศภายในปี 2593 (จาก 6% ในปี 2564) (Figure 4-8) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการเปลี่ยนผ่านของโครงสร้างพลังงานและชดเชยกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าแบบ conventional ที่กำลังจะปิดตัวลง รัฐบาลไต้หวันจึงเร่งเปิดโครงการพลังงานหมุนเวียน (RE) เชิงรุก ซึ่งเมื่ออิงตามแผน PDP ระยะยาว (2565-2571) คาดว่ากำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า solar จะเพิ่มขึ้นเป็น 20GW ในปี 2568 (จาก 11.25GWh ในปี 2565F) ซึ่งหมายความว่าในระยะต่อไปจะมีกำลังการผลิตใหม่เพิ่มเข้ามาถึงปีละ 3GWh ทั้งนี้ เนื่องจากความไม่แน่นอนของ
เชื้อเพลิงประเภท RE ทำให้เรายังสงสัยเกี่ยวกับเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าไต้หวันในอนาคต

BCPG Key snap – Site visit โครงการในไต้หวัน

BCPG Key snap – Site visit โครงการในไต้หวัน

BCPG Key snap – Site visit โครงการในไต้หวัน

BCPG Key snap – Site visit โครงการในไต้หวัน

BCPG Key snap – Site visit โครงการในไต้หวัน

เจาะลึกการลงทุนในโครงการ solar ที่ไต้หวัน

ผู้พัฒนาโครงการจะได้รับ FiT และ FiT adder แตกต่างกันที่ ~NTD4-4.5/kWh (4.6-5.1 บาท) อิงตามขนาด, ระยะเวลาก่อสร้าง, ทำเลที่ตั้ง และ solar module ซึ่งหากอิงจากสัดส่วน D/E ที่ 70:30 หรือ 80:20โดยมีการใช้ ของ project finance เป็นเวลา 15 ปี และต้นทุนดอกเบี้ยอยู่ที่ ~2-2.5% เราคาดว่า IRR และ EIRR ของโครงการจะอยู่ที่ 8-9% และ 10-12% ทั้งนี้ FiT ของโครงการมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ หลังจากที่มีการประกาศโครงการออกมาในปี 2555 อย่างไรก็ตาม เพื่อตอบสนองต่อต้นทุนวัตถุดิบ และแรงงานที่แพงขึ้น ทางการจึงปรับเพิ่ม FiT ใน 2H65 ให้สูงกว่าในปี 2564 (Figure 6)

BCPG Key snap – Site visit โครงการในไต้หวัน

 

โครงการในไต้หวันจะส่งกำไรมาที่ BCPG อย่างมีนัยสำคัญในอีก 5 ปีข้างหน้า

เนื่องจากโครงการ solar กำลังการผลิต 480MWe ในไต้หวันของ BCPG คิดเป็น 42.9% ของกำลังการผลิตรวม ดังนั้น ความคืบหน้าของโครงการนี้จึงจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มของบริษัทด้วย โดยในส่วนของการซื้อที่ดิน (ซึ่งเป็นส่วนที่ยากที่สุดในการพัฒนาโครงการ) บริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว 45% ของที่ดินทั้งหมด โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการกำลังการผลิต 70MW แรกได้ในปลายปี 2566F ก่อนที่จะเปิดดำเนินการเต็มกำลังการผลิต (480MW) ในปี 2568F (Figure 1-3) BCPG ตั้งเป้าจะขยายกำลังการผลิตเป็น 1-2GWh ซึ่งความเสี่ยงทางด้านการเงระหว่างประเทศจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างจีน-ไต้หวันทำให้การแข่งขันในปัจจุบันไม่รุนแรง แต่ก็ถือเป็นดาบสองคมสำหรับ BCPG ซึ่งผู้บริหารมองว่า risk/reward ดูน่าสนใจ ซึ่งจากการศึกษาของเรา กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ 100MWe จะทำให้ราคาเป้าหมายของเรามี upside อีก 0.35 บาท/หุ้น เราคิดว่า BCPG จะเน้นที่โครงการ solar ในระยะกลางมากกว่าโครงการพลังงานลมใกล้ชายฝั่ง และนอกชายฝั่งซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาได้ยากกว่า

BCPG Key snap – Site visit โครงการในไต้หวัน

BCPG Key snap – Site visit โครงการในไต้หวัน

BCPG Key snap – Site visit โครงการในไต้หวัน

 

 

Valuation & Action

เรายังคงคำแนะนำถือ BCPG โดยประเมินราคาเป้าหมายปี 2566 ที่ 10.40 บาท เราคิดว่าราคาหุ้นที่วิ่งขึ้นมาแรงในช่วงที่ผ่านมาทำให้ไม่เหลือ upside แล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่บริษัทกำลังมองหาการเติบโตใหม่ ๆ และได้รับผลกระทบจากโครงการที่ adder หมดอายุลง เราคิดว่ามีเพียงโครงการใหม่ ๆ ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งให้ผลตอบแทนน่าสนใจเท่านั้นที่อาจจะทำให้เราปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้น BCPG

 

Risks

การปิดซ่อมบำรุงนอกแผน, ปัญหา cost overruns, ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย