BEM - หุ้น Growth stock ที่จะมีปัจจัยกระตุ้นเข้ามาเป็นระลอก

BEM - หุ้น Growth stock ที่จะมีปัจจัยกระตุ้นเข้ามาเป็นระลอก

BEM เป็นหุ้นเด่นอันดับต้นๆ ของเราโดยเราประเมินราคาเป้าหมายที่ 11.50 บาท เราชอบ BEM ในแง่การเติบโตเนื่องจากคาดว่า EPS จะโตถึง 31% CAGR ในปี 2023-24 จากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจรถไฟฟ้า

ทั้งนี้ นอกจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้ว โครงการทางด่วนชั้นที่สอง (double-deck expressway) ยังจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม (อีก 1.45 บาท/หุ้น) ถ้าหาก BEM ได้งานโครงการนี้

 

กทพ. กำลังพิจารณาโครงการทางด่วนชั้นที่สอง

ตามรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์ ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)  กำลังพิจารณาสร้างทางด่วนชั้นที่สอง (double-deck expressway) คร่อมบนเส้นทางที่ BEM กำดำเนินการอยู่ (see figure 1) โดยพื้นที่ก่อสร้างทางด่วนเส้นใหม่นี้จะครอบคลุมจากถนนงามวงศ์งาน ไปถึงถนนพระราม 9 (ประมาณ 17 กม.) เพื่อช่วยบรรเทาการจราจรที่หนานแน่นบนทางด่วนช่วงนั้น เราคาดว่าโครงการนี้จะใช้งบประมาณ 3 หมื่นล้านบาท โดย กทพ. มีสองทางเลือก คือสร้างและเปิดดำเนินการทางด่วนชั้นที่สองนี้ด้วยตัวเอง หรือ ให้สัมปทานในรูปของสัญญา Build-Transfer-Operator (BTO) แก่ผู้ประกอบการในภาคเอกชน โครงการนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบโครงการ ซึ่งคาดว่างานก่อสร้างจะเริ่มในปี 2025 (2 ปีจากนี้) และจะเริ่มเปิดดำเนินการได้จริงในปี 2030

 

 

 

BEM น่าจะได้โครงการทางด่วนชั้นที่สองซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่า 1.45 บาท

เราเชื่อว่า BEM น่าจะได้โครงการทางด่วนชั้นที่สองจากสองเหตุผล ข้อแรกคือโครงการนี้มีต้นทุนสูง และมีระยะทางเพียง 17 กม. เท่านั้น ดังนั้น กทพ. ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจไม่น่าจะใช้เงินทุนจำนวนมากกับโครงการเล็ก ๆ ข้อสองคือบริษัทเอกชนรายอื่นน่าจะแข่งกับ BEM ได้ยากมาก โดยเฉพาะความสามารถในการแข่งขันของต้นทุน เพราะโครงการนี้สร้างคร่อมอยู่บนทางด่วนที่ BEM กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นจึงน่าจะง่ายกว่าสำหรับ BEM ในการดำเนินการก่อสร้างโดยไม่กระทบกับการให้บริการทางด่วนในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ sensitivity พบว่าถ้าหาก BEM ต้องลงทุน 3 หมื่นล้านบาทในโครงการนี้ และสามารถต่อสัญญาสัมปทานได้อีก 15 ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2035 ไปเป็นเดือนตุลาคม 2050 โครงการนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ BEM อีก 1.45 บาท/หุ้น ซึ่งเรายังไม่ได้รวมมูลค่าส่วนนี้เข้าไปในแบบจำลอง และราคาเป้าหมายของเรา

 

แนะนำ ซื้อ โดยประเมินราคาเป้าหมายที่ 11.50 บาท

เราชอบ BEM เพราะประเด็นการเติบโตของกำไรจากการที่กำไรของธุรกิจรถไฟฟ้ามีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น เราคาดว่าโครงการสายสีส้มจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ BEM ซึ่งยังมี upside อีกหากได้งานโครงการทางด่วนชั้นที่สอง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากราคาหุ้นในปัจจุบัน เราคิดว่าราคาหุ้นยังไม่ได้สะท้อนปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทอย่างเต็มที่