GULF แผนเข้าซื้อ THCOM ต่อจาก INTUCH (9 พ.ย. 2565)

GULF แผนเข้าซื้อ THCOM ต่อจาก INTUCH (9 พ.ย. 2565)

ประเด็นสำคัญที่ได้จากการจัดประชุมนัดพิเศษกับคุณสารัชถ์ รัตนาวดี CEO ของ GULF

ก้าวใหม่ที่มุ่งสู่ธุรกิจดิจิทัล

GULF จะเข้าซื้อหุ้น 41.13% ใน THCOM ที่ราคา 9.92 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 4.47 พันล้านบาท โดยจะเข้าซื้อหลังจากที่บรรลุเงื่อนไขสำคัญตามที่กำหนดไว้ (หรือได้รับการยกเว้น ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน) ซึ่งได้แก่ การได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น INTUCH การได้รับอนุมัติจาก counterparties ของ THCOM และไม่มีเหตุการณ์สำคัญที่เป็นข้อจำกัดของดีลนี้ โดยในขั้นตอนต่อไป GULF จะเสนอซื้อหุ้น THCOM ส่วนที่เหลืออีก 58.87% ที่ราคาเดียวกัน (คิดเป็นมูลค่า 6.4 พันล้านบาท) ในตลาด และ/หรือด้วยวิธีการอื่น ซึ่งมูลค่าธุรกรรมรวมจะอยู่ที่ 1.087 หมื่นล้านบาท ในขณะที่จะใช้เงินจากเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทของ GULF เอง และ/หรือการออกตราสารหนี้

 

เรามองว่า THCOM เหมาะจะมาอยู่ภายใต้ GULF มากกว่า INTUCH

i) THCOM จะคล่องตัวมากขึ้น และตกเป็นประเด็นการเมืองน้อยลงหลังจากอยู่ภายใต้ GULF

ii) เราพบว่าธุรกิจดาวเทียมกับโรงไฟฟ้ามีความเหมืนอกันในแง่ของกระแสเงินสดแบบ recurring และการใช้เงินทุนแบบ project finance โดยดาวเทียมแต่ละดวงเทียบได้กับโรงไฟฟ้า SPP หนึ่งโรง

iii) รายได้ของ THCOM มาจากลูกค้าขนาดใหญ่ และกระจายไปในหลายประเทศ อย่างเช่น ลาว อินเดียและญี่ปุ่น เหมือนกับ GULF ซึ่งมีโครงการ และรายได้จากต่างประเทศ

iv) งบดุลแข็งแกร่งโดยมี D/E อยู่ที่ 0.4x จะเปิดโอกาสให้ THCOM ทำการลงทุน และจ่ายเงินปันผลได้

v) มีโอกาสที่จะเติบโตในเศรษฐกิจ New Space อย่างเช่น ในด้านของ space port และ logistics

vi) ราคาที่เข้าซื้อไม่แพง โดยเท่ากับ BVPS และมี discount จากราคาตลาด 20%

vii) เก็บ INTUCH ไว้เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมีกระแสเงินสดแข็งแกร่ง และมีศักยภาพที่จะเติบโตได้ โดยเราคาดว่า INTUCH อาจจะจ่ายเงินปันผลพิเศษออกมาหลังจากที่ GULF เข้าไปซื้อหุ้น THCOM

 

 

 

มุมมองของเรา – เป็นบวกในระยะสั้น แต่ประโยชน์ในระยะยาวต้องดูกันต่อไป

เรามองว่าดีลนี้เป็นพัฒนาการด้านบวกของ GULF ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัทที่จะมุ่งไปสู่ธุรกิจดิจิทัล เราคิดว่าดีลนี้จะส่งผลดีต่อภาวะหุ้น GULF ในระยะสั้น ในขณะที่ synergies และการเติบโตจะเป็นประโยชน์ที่เกิดในระยะยาว ทั้งนี้ เราใส่สมมติฐานหุ้น THCOM 41% ไว้ในประมาณการของ GULF ทำให้มี upside อีกเล็กน้อย (1-3%) เราเชื่อว่าดีลนี้จะเสร็จเรียบร้อยใน 1Q66 หลังจากที่ INTUCH ได้รับไฟเขียวจากผู้ถือหุ้น (9 มกราคม 2023) และได้รับอนุมัติจาก counterparties ของ THCOM และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

 

Valuation & Action

เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ และประเมินราคาเป้าหมายที่ 58 บาท เรายังคงเลือก GULF เป็นหุ้นเด่นในกลุ่ม โดยคาดว่าบริษัทน่าจะ outperform หุ้นอื่นในกลุ่มจากผลประกอบการที่มีแนวโน้มดีกว่า และโครงการในมือที่ชัดเจน

 

Risks

ปิดซ่อมบำรุงนอกแผน, เกิดปัญหา cost overruns, ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย