'Smart Group' พลิกโฉมวงการ 'สำรวจภัย' One Stop Service บริการทั่วไทย

'Smart Group' พลิกโฉมวงการ 'สำรวจภัย' One Stop Service บริการทั่วไทย

“Smart Group” ยกระดับบริการสำรวจภัยเปิดตัวนวัตกรรมตอบโจทย์ ลดล็อกปัญหาล่าช้า-ประสานยุ่งยาก-ควบคุมคุณภาพไม่ได้ จุดเด่น One Stop Service พร้อมรองรับการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย

 นางสาวณัฐทิตา โพธิ์ศรีทอง ตัวแทนใน Smart Group และกรรมการบริหาร บริษัท วี-เคลม เซอร์วิส จำกัด เปิดเผยว่า “Smart Group” เกิดจากการรวมตัวของผู้ให้บริการสำรวจภัยชั้นนำทั่วประเทศ โดยแรกเริ่มนั้นมีความตั้งใจที่จะพัฒนาบริการสำรวจภัยในรูปแบบใหม่ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย

ตลอดจนเพิ่มคุณภาพงานบริการที่สามารถตอบโจทย์ของบริษัทประกันภัย ด้านความรวดเร็วในการส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกไปให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยที่ประสบเหตุบนท้องถนน ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาการทำงานของคอลเซ็นเตอร์ได้อีกด้วย

“จะเห็นได้ว่างานสำรวจภัยในปัจจุบันมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาควบคุมคุณภาพการทำงาน โดยเฉพาะแอปต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอใช้บริการ มีการแชร์รูปแบบการทำงานตลอดจนบุคลากรในเวลาที่มีปัญหา มีการจัดอบรมเทรนนิ่งให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ อาศัยจุดแข็งของแต่ละสมาชิกเพื่อยกระดับการให้บริการ ซึ่งจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำงาน ตลอดจนสร้างบุคลากรใหม่ๆ เพื่อรองรับการให้บริการกับบริษัทประกันภัย”

นางสาวณัฐทิตา กล่าวว่านอกจากการให้บริการด้านงานสำรวจภัยแบบครบวงจรโดยบริษัทสำรวจภัยชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ บริษัท วี-เคลม เซอร์วิส จำกัด บริษัท ณัฏฐา (กฎหมายและสำรวจภัย) จำกัด บริษัท เมก้าออโตเคลม จำกัด บริษัท ไอริส เซอร์เวย์ จำกัด หจก.ตองเก้าสำรวจภัย หจก.อิมเมจเซ็นเตอร์ เซอร์เวย์ ฯลฯ แล้ว

Smart Group ยังมีบริการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ได้แก่ บริการรถยก บริการตรวจสภาพรถยนต์ บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ และบริการระบบรับแจ้งและเคลม ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ
  ​

นายเกียรติรัตน์ ไหล่ไพบูลย์ ตัวแทนใน Smart Group และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ณัฏฐา (กฎหมายและสำรวจภัย) จำกัด กล่าวถึงการพัฒนาระบบและดึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานว่า ในอดีตปัญหาของบริษัทประกันภัยต่อการใช้ Outsource สำรวจภัย ที่ผ่านมา คือ ไม่สามารถตรวจสอบตำแหน่งของพนักงานสำรวจภัยในพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุได้ ไม่ทราบการเดินทางของพนักงานว่าออกเดินทางจากที่ใด และจะไปถึงเมื่อไร เจ้าหน้าที่ไม่ใช้โปรแกรมหรือแอปในการปฏิบัติงานจึงทำให้เสียเวลาในการทำงาน อีกทั้งเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนจากลูกค้า


นอกจากนี้ยังใช้ระยะเวลากว่า 24 ชั่วโมงในการส่งงานเข้าระบบ จึงจะทราบข้อมูลเบื้องต้นของอุบัติเหตุรายนั้นๆ และไม่สามารถควบคุมคุณภาพของงานได้ เนื่องจากความหลากหลายของผู้ให้บริการที่ให้บริการไปคนละทิศคนละทาง รวมถึงหากจำเป็นต้องมีการสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องติดต่อไปทุกๆ ผู้ให้บริการซึ่งเสียเวลาเป็นอย่างมาก


ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทประกันภัย และผู้เอาประกันภัย “Smart Group” จึงได้พัฒนาระบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่มีความกระชับ ติดตามการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว โดยเริ่มจากโปรแกรมการจ่ายงานแบบอัตโนมัติทำให้สามารถกระจายงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม อีกทั้งยังสามารถจ่ายงานให้เจ้าหน้าที่ที่ใกล้ที่สุดออกไปปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วด้วย


ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังใช้แอปที่มีระบบติดตามตัว (GPS) ทำให้สามารถตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ได้อย่างแม่นยำและตลอดเวลา ทั้งยังมีคอลเซ็นเตอร์ที่เดียวให้บริการได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย ทั้งในการรับงานและประสานงาน แบบ One Stop Service และบริษัทประกันภัยสามารถล็อกอินเข้าระบบเองได้ ทำให้เห็นการเดินทางตลอดจนข้อมูลเบื้องต้นพร้อมรูปถ่ายได้แบบ Real-time


นอกจากนี้เพื่อสร้างความมั่นใจและลดปัญหาการร้องเรียนจากผู้เอาประกันภัย “Smart Group” ยังได้พัฒนาระบบการแจ้งเตือน โดยเมื่อรับแจ้งเหตุจากผู้เอาประกันภัยแล้วจะจัดส่ง SMS ให้แก่ผู้เอาประกันภัยในทันที เมื่อผู้เอาประกันภัยกดรับข้อความจะส่งตำแหน่งของผู้เอาประกันภัยเข้ามาในระบบ พร้อมแผนที่แสดงการเดินทางของพนักงาน
 
“ด้วยสมาชิกที่มากประสบการณ์ และมีความเป็นมืออาชีพ จึงมีการประชุมกำหนดรูปแบบการทำงานร่วมกันเพื่อให้การบริการทรงคุณภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการแชร์ข้อมูลในกรณีติดขัดปัญหาต่างๆ พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่สำรวจภัยยังสามารถออก e-Document ได้จากในระบบ โดยจัดทำเป็นรูปแบบ PDF เพื่อส่งให้ลูกค้าในที่เกิดเหตุได้ทันที และกำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ AI ในการอ่านเอกสารมาใช้เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่สะดวกรวดเร็วขึ้น อีกทั้ง “Smart Group” ยังให้บริการรับแจ้งเหตุแทนบริษัทประกันภัย ทั้งหลังเวลาการทำงาน หรือตลอด 24 ชั่วโมง ด้วย” 


​จากความมุ่งมั่นในการให้บริการด้วยนวัตกรรมแห่งยุคดิจิทัล ตามสโลแกน “INNOVATIVE AND ABSOLUTE SOLUTION BY SMART GROUP” และความร่วมมือที่อยู่บนเป้าหมายเดียวกันต่อการแก้ปัญหาต่างๆ ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าจุดเริ่มต้นดังกล่าวจะเกิดการยกระดับงานบริการด้านประกันภัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน