เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรคนจนล่าสุด ยืนยันตัวตน-ยื่นอุทธรณ์

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรคนจนล่าสุด ยืนยันตัวตน-ยื่นอุทธรณ์

อัปเดต เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน การยืนยันตัวตนและการยื่นอุทธรณ์

ที่นี่อัปเดตทุกแง่มุมความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการ เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 กรณีลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน การยืนยันตัวตนและการยื่นอุทธรณ์

ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์นั้น นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการยืนยันตัวตนและการยื่นอุทธรณ์ของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรคนจนล่าสุด ยืนยันตัวตน-ยื่นอุทธรณ์

ขณะที่ รัฐบาลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั่วประเทศ เปิดบริการในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อให้ประชาชนที่คุณสมบัติผ่านแล้วสามารถดำเนินการยืนยันตัวตน ได้ทัน และเริ่มใช้จ่ายตามโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 66


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จกว่า 5.7 ล้านราย ส่วนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การพิจารณาคุณสมบัติ ราว 8.6 แสนราย

 

ขออุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565

ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์

  1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th คลิก
  2. welfare.mof.go.th คลิก 

ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น.ของทุกวัน
 

ขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน

ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคม 2566 ผู้ลงทะเบียนสามารถขอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและขออุทธรณ์ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดได้ทุกวัน รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น. 

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน ยืนยันตัวตน

ผู้ผ่านเกณฑ์สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ตามวันและเวลาของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม 2566 ผู้ผ่านเกณฑ์สามารถยืนยันตัวตนได้ทุกวัน รวมวันเสาร์ -อาทิตย์ โดยสาขาทั่วไปตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. และสาขาในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา 11.00 – 16.00 น.

นอกจากนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารจะต้องเปิดบัญชีธนาคารและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชน โดยสามารถเปิด “บัญชีพื้นฐาน” ซึ่งเป็นบัญชี เงินฝากที่ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

ทั้งนี้ ประเภทบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป โดยผู้ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเปิดบัญชีได้จากธนาคารพาณิชย์ทั้ง 14 แห่งทุกสาขาทั่วประเทศ

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรคนจนล่าสุด ยืนยันตัวตน-ยื่นอุทธรณ์

 

เอกสารสำหรับการยืนยันตัวตน 

กรณีเดินทางมาด้วยตนเอง

  • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
  • ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะบัตร หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)

กรณีมอบอำนาจ (ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้เอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายืนยันตัวตนแทนได้) โดยใช้เอกสาร ดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
  • หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดคลิกที่นี่)
  • ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะบัตร หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)
  • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
  • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานยืนยันตัวตน

เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คลิกที่นี่) หรือที่ welfare.mof (คลิกที่นี่) ในวันถัดไป

 

 

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรคนจนล่าสุด ยืนยันตัวตน-ยื่นอุทธรณ์

อ้างอิงข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง และ รัฐบาลไทย