อัพเดตพอร์ต ‘หมื่นล้านบาท’ หมอพงศ์ศักดิ์ - สุระ ใจตรงกันถือร่วม 8 หุ้น

อัพเดตพอร์ต ‘หมื่นล้านบาท’ หมอพงศ์ศักดิ์ - สุระ ใจตรงกันถือร่วม 8 หุ้น

นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี - สุระ คณิตทวีกุล เจ้าของ COM7 มูลค่าพอร์ตการลงทุนนับหมื่นล้านบาท ล่าสุดปรากฎรายชื่อเข้าถือหุ้นร่วมกัน 8 หลักทรัพย์

key points

 • นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี - สุระ คณิตทวีกุล เจ้าของ COM7 ถือหุ้นร่วมกัน 8 หลักทรัพย์ ล่าสุดเข้าถือหุ้น  MEB  ร่วมกัน ที่เพิ่งเข้าเทรดวันแรกเมื่อวันที่ 14 ก.พ.66 โดยหมอพงศ์ศักดิ์ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่ 9 และสุระ ถือลำดับที่ 7
 • ปัจจุบันนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่ปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 14 หลักทรัพย์ รวมมูลค่า 13,409.24 ล้านบาท 
 • ปัจจุบันสุระ เจ้าของ COM7 ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่ปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 17 หลักทรัพย์ รวมมูลค่า 11,834.06 ล้านบาท 


ช่วงปลายปี 2565 กรุงเทพธุรกิจ ได้เคยสำรวจพอร์ต นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี และสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คอมเซเว่น หรือ COM7 (ผู้ก่อตั้ง COM7) ซึ่งทั้ง 2 คน เป็นนักลงทุนรายใหญ่ในตลาดหุ้นที่พักหลัง ๆ พบว่า มักจะถือหุ้นตัวเดียวกัน โดยพอร์ตในขณะนั้นถือร่วมกัน 5 หลักทรัพย์ 

 

ปัจจุบัน หมอพงศ์ศักดิ์ มีหุ้นเพิ่มเป็น 14 หลักทรัพย์ ซึ่งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีการแจ้งในแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการหรือแบบ 246-2 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ถึงการได้มาในหุ้น บมจ. นิวทรีชั่น เอสซี หรือ NTSC จำนวน 7,426,700 หุ้น หรือ 7.4267% และหุ้น บมจ. สกาย ไอซีที หรือ SKY จำนวน 31,326,200 หุ้น หรือ 5.0180% 

และก่อนหน้านี้ วันที่ 26 มกราคม 2566 ได้แจ้งกับสำนักงาน ก.ล.ต. ถึงการได้มาหุ้น บมจ. มาสเตอร์ สไตล์ หรือ MASTER ในจำนวน 3,643,300 หุ้น หรือ 1.5180% ในราคาหุ้นละ 70.75 บาท ทำให้หมอพงศ์ศักดิ์ ถือหุ้นเพิ่มในจำนวน 12,670,500 หุ้น หรือ 5.2793% จากก่อนหน้านี้ถือหุ้นในจำนวน 9,027,200 หุ้น หรือ 3.7613% รวมมูลค่าพอร์ตทั้ง 13 หลักทรัพย์กว่า 13,409.24 ล้านบาท

ขณะที่ สุระ ถือเพิ่มเป็น 17 หลักทรัพย์ รวมมูลค่าพอร์ตกว่า 11,834.06 ล้านบาท โดยมีหลักทรัพย์ที่ถือร่วมกันเพิ่มขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้นปีจำนวน 3 หลักทรัพย์ คือ MASTER  , NTSC และ MEB ที่เพิ่งเข้าเทรดวันแรกเมื่อวันที่ 14 ก.พ.66  และจากก่อนหน้านี้ที่ถือร่วมกันมาจนถึงปัจจุบัน คือ CHAYO , COM7 , III , ITC และ PRI รวมมีหุ้นที่ถือร่วมกันเป็น 8 หลักทรัพย์ 

(ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566)

อัพเดตพอร์ต ‘หมื่นล้านบาท’ หมอพงศ์ศักดิ์ - สุระ ใจตรงกันถือร่วม 8 หุ้น

สำหรับหุ้นที่หมอพงษ์ศักดิ์ และสุระถือร่วมกัน 8 หลักทรัพย์ มีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 

1.บมจ. ชโย กรุ๊ป หรือ CHAYO  ราคา ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ปิดที่ 9.80 บาท  

ข้อมูลการปิดสมุด ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

 • นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 4 จำนวน 36,073,585 หุ้น หรือ 3.38% คิดเป็นมูลค่า 353.52 ล้านบาท 
 • สุระ คณิตทวีกุล ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 7 จำนวน 21,368,777 หุ้น หรือ 2.00% คิดเป็นมูลค่า 209.41 ล้านบาท 

 

2.บมจ. คอมเซเว่น หรือ COM7 ราคา ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดที่ 29.50 บาท  

 ข้อมูลการปิดสมุด ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565

 • สุระ คณิตทวีกุล ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 1 จำนวน 300,655,200 หุ้น หรือ 25.05% คิดเป็นมูลค่า 8,869.32 ล้านบาท 
 • นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี  ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 2 จำนวน 239,723,500 หุ้น หรือ 19.98% คิดเป็นมูลค่า 7,071.84 ล้านบาท 

 

3.บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ หรือ III ราคา ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566  ปิดที่ 14.00 บาท 

 ข้อมูลการปิดสมุด ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2565

 • นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี  ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 8 จำนวน 24,760,500 หุ้น หรือ 3.58% คิดเป็นมูลค่า 346.64 ล้านบาท 
 • สุระ คณิตทวีกุล ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 9 จำนวน 20,590,000 หุ้น หรือ 2.97% คิดเป็นมูลค่า 288.26 ล้านบาท

 

4.บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น หรือ ITC ราคา ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดที่ 28.50 บาท  

ข้อมูลการปิดสมุด ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565

 • นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 4 จำนวน 20,015,000 หุ้น หรือ 0.67% คิดเป็นมูลค่า 570.42 ล้านบาท 
 • สุระ คณิตทวีกุล ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 5 จำนวน 15,109,730 หุ้น หรือ 0.50% คิดเป็นมูลค่า 430.62 ล้านบาท 

 

5.บมจ. พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น หรือ PRI ราคา ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566  ปิดที่ 34.00 บาท  

ข้อมูลการปิดสมุด ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

 • สุระ คณิตทวีกุล ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 2 จำนวน 7,610,000 หุ้น หรือ 2.38% คิดเป็นมูลค่า 258.74 ล้านบาท 
 • นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 3 จำนวน 7,008,000 หุ้น หรือ 2.19% คิดเป็นมูลค่า 238.27 ล้านบาท 


6.บมจ. มาสเตอร์ สไตล์ หรือ MASTER ราคา ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566  ปิดที่ 80.00 บาท  

ข้อมูลการปิดสมุด ณ วันที่ 23 มกราคม 2566

 • สุระ คณิตทวีกุล ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 7 จำนวน 3,682,000 หุ้น หรือ 1.53% คิดเป็นมูลค่า 294.56 ล้านบาท 
 • นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 8 จำนวน 3,630,000 หุ้น หรือ 1.51% คิดเป็นมูลค่า 290.40 ล้านบาท 


7. บมจ. นิวทรีชั่น เอสซี หรือ NTSC ราคา ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดที่ 40.00 บาท 

ข้อมูลการปิดสมุด ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

 • สุระ คณิตทวีกุล ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 5 จำนวน 4,907,000 หุ้น หรือ 4.91% คิดเป็นมูลค่า 196.28 ล้านบาท 
 • นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 4 จำนวน 7,426,700 หุ้น หรือ 7.42% คิดเป็นมูลค่า 297.06 ล้านบาท (ได้มีการแจ้งในแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการหรือแบบ 246-2 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566)  

 

8.บมจ. เมพ คอร์ปอเรชั่น หรือ MEB ราคา ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566  ปิดที่ 44.25 บาท 

ข้อมูลการปิดสมุด ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

 • สุระ คณิตทวีกุล ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 7 จำนวน 1,500,000 หุ้น หรือ 0.50% คิดเป็นมูลค่า 66.37 ล้านบาท 
 • นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 9 จำนวน 1,300,000 หุ้น หรือ 0.43% คิดเป็นมูลค่า 57.52 ล้านบาท 

 

หมอพงศ์ศักดิ์ ยังมีการถือครองหุ้นอีก 6 หลักทรัพย์ 

 • บมจ.ดูโฮม หรือ DOHOME ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 7 ข้อมูลการปิดสมุด ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565 จำนวน 121,669,333 หุ้น หรือ 5.02% ราคา ณ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดที่ 13.70 บาท คิดเป็นมูลค่า 1,666.86 ล้านบาท 

 

 • บมจ.เฮลท์ลีด หรือ HL ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 10 ข้อมูลการปิดสมุด ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 จำนวน 2,309,100 หุ้น หรือ 0.85% ราคา ณ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดที่ 25.00 บาท คิดเป็นมูลค่า 57.72 ล้านบาท 

 

 • บมจ.เจ มาร์ท หรือ JMART ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 8 ข้อมูลการปิดสมุด ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 จำนวน 28,357,600 หุ้น หรือ 1.99% ราคา ณ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดที่ 31.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 893.26 ล้านบาท 

 

 •  บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส หรือ JMT ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 8 ข้อมูลการปิดสมุด ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 จำนวน 13,966,136 หุ้น หรือ 0.96% ราคา ณ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดที่ 50.00 บาท คิดเป็นมูลค่า 698.30 ล้านบาท 

 

 • บมจ.เน็คซ์ แคปปิตอล หรือ NCAP ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 6 ข้อมูลการปิดสมุด ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 จำนวน 14,462,200 หุ้น หรือ 1.61% ราคา ณ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดที่ 4.74 บาท คิดเป็นมูลค่า 68.55 ล้านบาท 

 

 • บมจ. สกาย ไอซีที หรือ SKY ได้มีการแจ้งในแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการหรือแบบ 246-2 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 31,326,200 หุ้น หรือ 5.0180% ราคา ณ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดที่ 25.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 798.81 ล้านบาท 

 

สุระ เจ้าของ COM7 ยังถือหุ้นอีก 9 หลักทรัพย์

 • บมจ.ซีเอ็มโอ จำกัด หรือ CMO ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 8 ข้อมูลการปิดสมุด ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565 จำนวน 9,989,400 หุ้น หรือ 3.56% ราคา ณ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดที่ 4.92 บาท คิดเป็นมูลค่า 49.14 ล้านบาท 

 

 • บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง หรือ GUNKUL ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 5 ข้อมูลการปิดสมุด ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 166,621,400 หุ้น หรือ 1.88% ราคา ณ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดที่ 4.22 บาท คิดเป็นมูลค่า 703.14 ล้านบาท 

 

 • บมจ.ไอที ซิตี้ หรือ IT ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 10 ข้อมูลการปิดสมุด ณ วันที่ 18 เมษายน 2565 จำนวน 3,927,500 หุ้น หรือ 1.07% ราคา ณ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดที่ 5.40 บาท คิดเป็นมูลค่า 21.20 ล้านบาท 

 

 • บมจ.บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล หรือ KCC ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 6 ข้อมูลการปิดสมุด ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 จำนวน 7,000,000 หุ้น หรือ 1.13% ราคา ณ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดที่ 6.95 บาท คิดเป็นมูลค่า 48.65 ล้านบาท 

 

 • บมจ.เอ็ม วิชั่น หรือ MVP ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 1 ข้อมูลการปิดสมุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 48,927,400 หุ้น หรือ 16.68% ราคา ณ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดที่ 2.84 บาท คิดเป็นมูลค่า 138.95 ล้านบาท 

 

 • บมจ.สตาร์เฟล็กซ์ หรือ SFLEX ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 6 ข้อมูลการปิดสมุด ณ วันที่ 19 เมษายน 2565 จำนวน 14,143,900 หุ้น หรือ 1.72% ราคา ณ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดที่ 3.30 บาท คิดเป็นมูลค่า 46.67 ล้านบาท 

 

 • บมจ.ไซแมท เทคโนโลยี หรือ SIMAT ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 5 ข้อมูลการปิดสมุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 10,568,600 หุ้น หรือ 1.63% ราคา ณ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดที่ 2.44 บาท คิดเป็นมูลค่า 25.78 ล้านบาท 

 

 • บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)) หรือ SYNEX ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 10 ข้อมูลการปิดสมุด ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565 จำนวน 3,110,110 หุ้น หรือ 0.37% ราคา ณ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดที่ 15.80 บาท คิดเป็นมูลค่า 49.13 ล้านบาท 

 

 • บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ หรือ WAVE ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 1 ข้อมูลการปิดสมุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 จำนวน 574,050,000 หุ้น หรือ 6.65% ราคา ณ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดที่ 0.24 บาท คิดเป็นมูลค่า 137.77 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจพอร์ตในครั้งนี้ของเซียนหุ้นแถวหน้าเมืองไทยอย่าง หมอพงศ์ศักดิ์ และสุระ พบว่า เมื่อถือหุ้นหลักทรัพย์ใดแล้วราคาส่วนใหญ่มักจะปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในช่วงปีที่ผ่านมา ฟอร์บส์ ประเทศไทย เปิดเผยผลการจัด 50 อันดับเศรษฐีไทย ประจำปี 2565 สุระ คณิตทวีกุล ผู้ก่อตั้งและซีอีโอแห่ง Com7 ติดในรายชื่อมหาเศรษฐีไทยในอันดับที่ 49 ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 670 ล้านเหรียญ หรือราว 2.36 หมื่นล้านบาท ขณะที่หมอพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ผู้ร่วมก่อตั้งคลินิกเสริมความงามพงศ์ศักดิ์และยังเป็นนักลงทุนสาย VI ติดอันดับที่ 50 ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 655 ล้านเหรียญ หรือราว 2.3 หมื่นล้านบาท