เปิดพอร์ต ดร.ไพบูลย์ เซียนหุ้นวีไอ ถือ 7 หุ้น มั่งคั่งเฉียด 3 พันล้าน

เปิดพอร์ต ดร.ไพบูลย์ เซียนหุ้นวีไอ ถือ 7 หุ้น มั่งคั่งเฉียด 3 พันล้าน

ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา หนึ่งในนักลงทุนสายวีไอรุ่นเก๋า ปัจจุบันถือหุ้น 7 หลักทรัพย์ มีมูลค่าพอร์ตการลงทุนใหญ่ระดับเฉียด 3 พันล้านบาท 

ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา เพื่อนสนิทของ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร หนึ่งในนักลงทุนสายวีไอ หรือ Value Investor ระดับแถวหน้าของประเทศรุ่นเก๋าที่คร่ำหวอดคู่กับตลาดหุ้นไทยมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันถือเป็นปรมาจารย์ให้แก่นักลงทุนทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ที่มีมูลค่าพอร์ตการลงทุนใหญ่ระดับหลักหลายพันล้านบาท 

“กรุงเทพธุรกิจ” ได้สำรวจ พอร์ตหุ้น ดร.ไพบูลย์ พบว่า ปัจจุบันถือหุ้น 7 หลักทรัพย์ รวมมูลค่ากว่า 2,825.31 ล้านบาท (ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 5 มกราคม 2566)

1. บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ หรือ ASN ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยเน้นการขายประกันภัยรถยนต์เป็นหลัก

ดร.ไพบูลย์ ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 4 จำนวน 7,200,000 หุ้น หรือ 3.85% (ข้อมูล ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565) ราคา ณ วันที่ 5 มกราคม 2566 ปิดที่ 3.30 บาทต่อหุ้น รวมมีมูลค่า 23.76 ล้านบาท 

เริ่มปรากฎรายชื่อเข้าถือหุ้นใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 จำนวน 1,202,700 หุ้น หรือ 0.93%

หุ้น ASN มีมาร์เก็ตแคป 617.76 ล้านบาท P/E 64.96 เท่า P/BV 2.09 เท่า ราคาสูงสุด / ต่ำสุด ในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 7.70 / 2.84 บาท 

2. บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์ หรือ BRR ดำเนินธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย รวมถึงธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ โดยบริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ ธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ จากชานอ้อย และเยื่อพืชธรรมชาติเเละธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์และบริการขนส่ง 

ดร.ไพบูลย์ ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 10 จำนวน 9,000,000 หุ้น หรือ 1.11% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565) ราคา ณ วันที่ 5 มกราคม 2566 ปิดที่ 7.55 บาทต่อหุ้น รวมมีมูลค่า 67.95 ล้านบาท

เริ่มปรากฎรายชื่อเข้าถือหุ้นใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 จำนวน 8,000,000 หุ้น หรือ 1.18%

หุ้น BRR มีมาร์เก็ตแคป 6,131.35 ล้านบาท P/E 6.52 เท่า P/BV 2.19 เท่า ราคาสูงสุด / ต่ำสุด ในรอบ สัปดาห์ที่ 10.50 / 4.72 บาท เปิดพอร์ต ดร.ไพบูลย์ เซียนหุ้นวีไอ ถือ 7 หุ้น มั่งคั่งเฉียด 3 พันล้าน

3. บมจ.ชโย กรุ๊ป หรือ CHAYO ดำเนินกิจการเจรจาติดตามและเร่งรัดหนี้สิน และบริหารสินทรัพย์จากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงิน และกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

ดร.ไพบูลย์ ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 2 จำนวน 67,915,939 หุ้น หรือ 6.37% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565) ราคา ณ วันที่ 5 มกราคม 2566  ปิดที่ 8.85 บาทต่อหุ้น รวมมีมูลค่า 601.05 ล้านบาท

เริ่มปรากฎรายชื่อเข้าถือหุ้นใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 จำนวน 20,000,000 หุ้น หรือ 3.57%

หุ้น CHAYO มีมาร์เก็ตแคป 9,437.55 ล้านบาท P/E 44.19 เท่า P/BV 3.29 เท่า ราคาสูงสุด / ต่ำสุด ในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 13.67 / 7.25 บาท

นอกจากนี้ ยังพบ นางวราณี เสรีวิวัฒนา (ภรรยา) เข้าถือหุ้น CHAYO ลำดับที่ 8 จำนวน 17,939,235 หุ้น หรือ 1.68%

4. บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส หรือ JMT ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทหลัก ได้แก่

 1. ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้
 2. บริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดยซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทต่างๆ และนำมาบริหารจัดเก็บหนี้
 3. ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถกระบะ และเน้นปล่อยสินเชื่อให้แก่บุคคลธรรมดา

ดร.ไพบูลย์ ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 4 จำนวน 27,989,014 หุ้น หรือ 1.92% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565) ราคา ณ วันที่ 5 มกราคม 2566  ปิดที่ 66.25 บาทต่อหุ้น รวมมีมูลค่า 1,854.27 ล้านบาท

เริ่มปรากฎรายชื่อเข้าถือหุ้นใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 จำนวน 2,400,000 หุ้น หรือ 0.65%

หุ้น JMT มีมาร์เก็ตแคป 96,668.61 ล้านบาท P/E 55.79 เท่า P/BV 4.29 เท่า ราคาสูงสุด / ต่ำสุด ในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 88.25 / 58.00 บาท

นอกจากนี้ ยังพบ น.ส.พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา (ลูกสาว) เข้าถือหุ้น JMT ลำดับที่ 7 จำนวน 16,125,569 หุ้น หรือ 1.11%

5. บมจ.เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม หรือ KLINIQ ดำเนินกิจการคลินิกเวชกรรมด้านผิวหนังความงาม ศัลยกรรมตกแต่งและการดูแลป้องกันฟื้นฟูสุขภาพ

ดร.ไพบูลย์ ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 6 จำนวน 5,818,182 หุ้น หรือ 2.64% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565) ราคา ณ วันที่ 5 มกราคม 2566 ปิดที่ 36.50 บาทต่อหุ้น รวมมีมูลค่า 212.36 ล้านบาท

เริ่มปรากฎรายชื่อเข้าถือหุ้นใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 5,818,182 หุ้น หรือ 2.64%

หุ้น KLINIQ มีมาร์เก็ตแคป 8,030.00 ล้านบาท P/E 40.30 เท่า P/BV 4.95 เท่า ราคาสูงสุด / ต่ำสุด ในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 45.75 / 33.25 บาท

6. บมจ.แมนดารินโฮเต็ล หรือ MANRIN ดำเนินธุรกิจโรงแรมให้บริการที่พักอาศัย จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม การประชุมสัมมนา การจัดเลี้ยงและการให้บริการอื่น ๆ

ดร.ไพบูลย์ ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 9 จำนวน 758,600 หุ้น หรือ 2.82% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565) ราคา ณ วันที่ 5 มกราคม 2566  ปิดที่ 25.75 บาทต่อหุ้น รวมมีมูลค่า 19.53 ล้านบาท

เริ่มปรากฎรายชื่อเข้าถือหุ้นใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 จำนวน 758,600 หุ้น หรือ 2.82%

หุ้น MANRIN มีมาร์เก็ตแคป 692.82 ล้านบาท P/E - เท่า P/BV 2.02 เท่า ราคาสูงสุด / ต่ำสุด ในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 27.75 / 18.50 บาท

7. บมจ.ไทยรีประกันชีวิต หรือ THREL ดำเนินธุรกิจประกันภัยต่อด้านการประกันชีวิตทุกประเภท

ดร.ไพบูลย์ ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 9 จำนวน 10,938,400 หุ้น หรือ 1.82% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565) ราคา ณ วันที่ 5 มกราคม 2566 ปิดที่ 4.24 บาทต่อหุ้น รวมมีมูลค่า 46.37 ล้านบาท

เริ่มปรากฎรายชื่อเข้าถือหุ้นใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 จำนวน 10,938,400 หุ้น หรือ 1.82%

หุ้น THREL มีมาร์เก็ตแคป 2,544.00 ล้านบาท P/E 16.60 เท่า P/BV 1.79 เท่า ราคาสูงสุด / ต่ำสุด ในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 6.40 / 3.40 บาท

 

ก่อนหน้านี้ ดร.ไพบูลย์เคยถือหุ้น 

 • บมจ.สหการประมูล หรือ AUCT ปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่  25 สิงหาคม 2557
 • บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล หรือ BCH ปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 
 • บมจ.โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ COMAN ปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 
 • บมจ.เดนทัล คอร์ปอเรชั่น หรือ D ปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 
 • บมจ.เอกชัยการแพทย์ หรือ EKH ปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 
 • บมจ.กรุ๊ปลีส หรือ GL ปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559  
 • บมจ.เจตาแบค หรือ GTB ปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 
 • บมจ.ไฮโดรเท็ค หรือ HYDRO ปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 
 • บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) IRC ปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2547 
 • บมจ.กรุงเทพโสภณ หรือ KWC ปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 
 • บมจ.เอ็ม.ซี.เอส.สตีล หรือ MCS ปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  
 • บมจ.โรงพยาบาลราชพฤกษ์ หรือ RPH ปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562  
 • บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ หรือ STPI ปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558  
 • บมจ.ซัสโก้ หรือ SUSCO ปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555
 • บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ หรือ TIPCO ปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 
 • บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ หรือ TPIPP ปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 15กันยายน 2560  
 • บมจ.วินท์คอม เทคโนโลยี หรือ VCOM ปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 
 • บมจ.ไทยวาโก้ หรือ WACOAL ปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547  
 • บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง หรือ WPH ปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561