ดีลล่มอีกราย! ADVANC ประกาศขายหุ้นใน AISCB คืนให้กับ SCBX

ดีลล่มอีกราย! ADVANC ประกาศขายหุ้นใน AISCB คืนให้กับ SCBX

ดีลล่ม AISCB หล ADVANC โร่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ได้ขายหุ้น AISCB ให้กับ SCBX ไปเรียบร้อยแล้ว หลังจับมือลุยสินเชื่อดิจิทัล

ดีลความร่วมมือของ SCBX  ล่มเป็นรายที่สองในรอบปี หลัง ADVANC ประกาศขายหุ้นใน AISCB คืนให้กับ SCBX แต่ยืนยันยังเปิดโอกาสทำงานร่วมในรูปแบบอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

ดูเหมือนจะยังเผชิญอุปสรรคในหลายๆ ด้านสำหรับ “ยานแม่” หรือ บริษัท เอสซีบีเอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX ของกลุ่มไทยพาณิชย์ ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนเพิ่งจะ ‘ล้มดีล’ การซื้อหุ้น Bitkub แพลตฟอร์มให้บริการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีที่ใหญ่สุดในประเทศไทย มูลค่า 17,850 ล้านบาทไป 

เนื่องจาก Bitkub ยังมีหลายประเด็นที่ค้างคาอยู่กับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ซึ่งยังไม่มีความแน่นอนในเรื่องระยะเวลาในการหาข้อสรุป ทำให้ต้องล้มดีลซื้อขายหุ้นไปก่อน

และสุดท้าย SCBX ได้หันมาเปิดให้บริการเองผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด 

ล่าสุด ดีลใหญ่ระหว่าง SCBX  กับ ADVANC หรือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมกันจัดตั้ง บริษัท เอไอเอสซีบี จำกัด (AISCB) โดยมีทุนจดทะเบียนสูงถึง 600 ล้านบาท เพื่อให้บริการสินเชื่อแบบ Digital Lending มีอันต้องปิดฉากลงตามไปด้วย

หลังจากที่วานนี้(25 พ.ย.)  ADVANC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ได้ขายหุ้น AISCB ให้กับ SCBX ไปเรียบร้อยแล้ว

โดย นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ADVANC แจ้งว่า ตามที่ ADVANC  เคยแจ้งตลาดหลักทรัพย์ไปเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เรื่องการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ในการดำเนินธุรกิจภายใต้ AISCB

      ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มตามหนังสือที่อ้างถึง ล่าสุด บริษัทจะจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน AISCB ให้แก่ SCBX ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของ SCB 

      ทั้งนี้บริษัทยังคงเปิดโอกาสในการทำงานร่วมกับ SCBX ในรูปแบบอื่นๆ ต่อไปในอนาคต และบริษัทยังคงมีทิศทางการดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ โดยต่อยอดจากธุรกิจหลักของบริษัท เพื่อสร้างประสบการณ์ในการเข้าถึงบริการในด้านต่างๆ ต่อไป 

      รายการดังกล่าวเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ แต่มีขนาดรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

      อย่างไรก็ตาม SCBX ยังเหลือดีลความร่วมมือกับกลุ่มอื่นๆ อีกหลายดีล เช่น การจับมือกับกลุ่มซีพี จัดตั้งกองทุนเวนเจอร์แคปปิตอล ชื่อ SCB-CP Group JV เน้นการลงทุนใน Disruptive Technology , จับมือกับกลุ่ม MGC Group ตั้งบริษัท ALPHA X ทำธุรกิจให้เช่าซื้อลิสซิ่งและให้สินเชื่อรีไฟแนนซ์สำหรับรถยนต์หรู เป็นต้น