Report & Corporate News (16 กันยายน 2565)

Report & Corporate News (16 กันยายน 2565)

OR ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อกลยุทธ์ระยะยาว, MINT สามารถรับมือกับต้นทุนราคาพลังงานได้ หลังสถานการณ์ราคาพลังงานในทวีปยุโรปพุ่งสูง

OR

Maintained

BUY

TP: 33.00 บาท

เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อกลยุทธ์ระยะยาวของ OR หลังจากเน้นทำธุรกิจที่มีอัตรากำไรสูง เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ และนวัตกรรม เราคาดหวังแนวโน้มกำไรที่ดีใน 2H22 จากความต้องการใช้น้ำมันที่แข็งแกร่งในไทยเช่นเดียวกับความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นราคาขายเฉลี่ยของ คาเฟ่ อเมซอน นอกจากนี้ เรายังคาดหวัง OR จะมีการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ในธุรกิจไลฟ์สไตล์ภายในสิ้นปี 2022 นี้ คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย: 33.00 บาท

MINT

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) ยืนยันสามารถรับมือกับต้นทุนราคาพลังงานได้ หลังสถานการณ์ราคาพลังงานในทวีปยุโรปพุ่งสูง เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ทำการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้านราคาพลังงานเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยบริษัทฯ ได้เข้าไปเจรจากับทางผู้ประกอบการไฟฟ้า (Energy Supply) เพื่อล็อกราคาในระดับคงที่ ซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว (Long-Term Contract) คลอบคุลมปีนี้จนถึงปีหน้า

ประกอบกับอัตราการเข้าพัก (OCC) ของโรงแรมในยุโรปของบริษัทฯ ในช่วง 2 เดือนข้างหน้า เฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นเกินระดับ 70% จากปัจจุบันอยู่ที่ 60-70% โดยได้ปัจจัยหนุนจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในยุโรปมากขึ้น (อินโฟเควสท์)

JASIF, BBL

ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ระบุว่า ตามที่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ได้เข้าทำสัญญากู้ยืมเงิน จำนวน 18,160 ล้านบาทกับธนาคาร ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เพื่อนำเงินกู้มาซื้อทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมในปี 2562 ในการนี้ บลจ.บัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการของ JASIF อยู่ในระหว่างการดำเนินการประสานงานกับ BBL เพื่อขอผ่อนผันข้อกำหนดตามสัญญาสินเชื่อเพื่อให้กองทุนรวมสามารถดำเนินการตามข้อเสนอของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ในการแก้ไขสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมในส่วนที่เกี่ยวข้องหากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติข้อเสนอของ AWN โดย BBBL ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อให้ความยินยอมแก่กองทุนรวมในการดำเนินการข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป (อินโฟเควสท์)

ASW

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แอสเซทไวส์ (ASW) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าขยายธุรกิจครั้งสำคัญภายใต้การร่วมทุนกับบริษัท โตเกียว ทาเทโมโนะ จำกัด (Tokyo Tatemono) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 51% และโตเกียว ทาเทโมโนะ ถือหุ้น 49% เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม "แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช" ภายใต้แนวคิด "The Oasis Within City Resort Lost in The Garden" ที่อยู่อาศัยที่เต็มเปี่ยมด้วยธรรมชาติใจกลางอ่อนนุช จำนวน 1,110 ยูนิต มูลค่าโครงการ 2,200 ล้านบาท (อินโฟเควสท์)