'PQS' ทุ่ม 680 ล้าน พัฒนาผลิตภัณฑ์ลุยตหาลาดใหม่-เพิ่มขีดแข่งขันในเวทีโลก

'PQS' ทุ่ม 680 ล้าน พัฒนาผลิตภัณฑ์ลุยตหาลาดใหม่-เพิ่มขีดแข่งขันในเวทีโลก

"PQS" วาง 8 โรดแมปผลักดันธุรกิจแป้งไปสู่อาหาร สารสกัดจากอาหารเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ทุ่ม 680 ล้าน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปสู่สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม ขณะเดียวกันพร้อมเปิดตลาดใหม่ ทั้งยุโรป อินโดนีเซีย จีน ญี่ปุ่น มั่นใจโรงงานใหม่ดันรายได้เติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ประธานกรรมการ บริษัทพรีเมียร์ ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ PQS ผู้ผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังชั้นพิเศษ (Premiun Grade) และแป้งดัดแปร (Modifide Starch ) เปิดเผยว่า ในเรื่องของผลกระทบของอุตสาหกรรมอาหารถือเป็นประเด็นที่พูดถึงมาหลายปี ค่อนข้างเป็นกังวล บริษัทได้วางแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตไว้ 8 แนวทาง จากธุรกิจแป้ง ไปสู่อาหาร สารสกัดจากอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลติภัณฑ์หรือสินค้าของบริษัท จาก Food Sector สู่ Industrial Sector ประกอบด้วย 

1.Market Demand, Industry Trend ความต้องการของตลาด หรือแนวโน้มตลาดจะเดินไปในทิศทางไหน บนิษัทจะพยายามมองให้เป็นโอกาสในนมุมภาพใหญ่ของประเทศ เมื่อบริษัทยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร จึงต้องไปอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสกัดสร้างมูลค่าต่อยอดธุรกิจ

\'PQS\' ทุ่ม 680 ล้าน พัฒนาผลิตภัณฑ์ลุยตหาลาดใหม่-เพิ่มขีดแข่งขันในเวทีโลก

2. Supply Chain หรือห่วงโซ่อุปาทาน เมื่ออยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร และเกษตร จะต้องคำนึงในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานของอาหาร จะปล่อยตามสถานการณ์ไม่ได้ สิ่งสำคัญคืต้องให้ยั่งยืน

3.Food Technology, Food Innovation เพื่อก้าวข้ามอุตสาหกรรมดั้งเดิมจะอยู่ไม่ได้ หากไม่มีอินโนเวชั่น จึงต้องมีการลงทุนให้มากที่สุดเพื่อก้าวข้ามอุตสาหกรรมดั่งเดิม แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่สุดของโลกก็ได้

4. Focus on Compliant to global ESG regulation, BCG Model Net Zero to create sustainability ต้องศึกษากฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบต่างๆ ของบริษัทคู่ค้าเพื่อให้พร้อมในการส่งออก เมื่อประเทศคู่ค้าออกกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมาย CBAM กฎหมายคาร์บอนเครดิต ซึ่งจะทำอย่างไรให้อุตสาหกรรมส่งออกได้ทั่วโลก 

5. สร้าง Cost Effectiveness เตรียมรับมือการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก เพราะวิกฤติต่างๆ เกิดขึ้นทั่วโลกและมีผลกระทบ ดังนั้น สิ่งที่ทำให้ยู่รอดได้คือ สร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร

6.Consumer sustainability ผู้บริโภค เนื่องจากสินค้าบริษัทเป็นอาหาร จึงสำคัญมาก ดังนั้นจะต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าบริษัทหรือยังไม่ซื้อ รวมถึงดูอลชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง

7.Competitive Landscape สร้าง balance  ต้องมี Networking ทีดี เพื่อรับมือกับการแข่งขันและก้าวไปข้างหน้า และมีซัะะลายเชนที่แข็งแกร่ง

8.งบลงทุนทางด้านนวัตกรรมใหม่ๆ หรือ Innovation Investment Budget ที่เหมาสม 

“ทั้ง 8 แนวทางที่วางเป้าหมายไว้ เป็นสิ่งที่ PQS ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และจะต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อไปเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน รับมือกับการแข่งขันในตลาดโลกได้เพื่อเป็นอัรดับ1 ของเอเซีย” นายมนตรี กล่าว

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  PQS กล่าวว่า บริษัทพร้อมเปิดรับพันธมิตรใหม่ๆ ในทุกรูปแบบเพื่อต่อยอดธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งการหาตลาดใหม่ๆ จากปัจจุบันบริษัทมีการส่งออกประมาณ 70% โดยตลาดหลักไปประเทศจีน 90% และปัจจุบันอยู่ระหว่างหาตลาดใหม่ๆ ทั้งเอเชีย ไปอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน รวมทั้งตลาดยุโรป โดยตั้งเป้ายอดขายรวมสิ้นปีนี้เพิ่มขึ้นระดับ 10-20% 

สำหรับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทเน้นระบบนิเวศที่ดีและสมดุลเพื่อให้ซัพพลายยั่งยืนสนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความชุ่มชื่นในกับดิน ลดปริมาณคาร์บอน และสามารถเป็นสินทรัพย์เนื่องจากรัฐบาลส่งเสริมให้สามารถนำต้นไม้มาค้ำประกันได้ อีกทั้งกระบยนการผลิตของบริษัท สร้างผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้อย จึงตั้งเป้า Net Zero ปี 2573 

\'PQS\' ทุ่ม 680 ล้าน พัฒนาผลิตภัณฑ์ลุยตหาลาดใหม่-เพิ่มขีดแข่งขันในเวทีโลก

นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิตจะเกิดน้ำที่ผ่านกระบวนการถือเป็นต้นทุนที่ดีสนับสนุนโมเดล BCG ด้วยการนำน้ำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าในโรงงานไบโอแก๊สกำลึงการผลิติ 3.68 เมกะวัตต์ ใช้ในโรงงานและขายไฟให้กับการไฟฟ้าอีกด้วย 

"เราจะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยยึดหลักการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างลงตัวเพื่อเตรียมไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งการสร้างโรงงานแป้งมันสำปะหลังดัดแปรใช้งบลงทุนกว่า 680 ล้านบาท โดยบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้ในปีนี้ โดยจะเพิ่มกำลังผลิตจากปัจจุบัน 2.4 แสนตันต่อปี เป็น 3.6 แสนตันต่อปี” นายรัฐวิรุฬห์ กล่าว