บสย. หารือ ธ.กรุงเทพ ช่วยกลุ่ม SMEs เพื่อความยั่งยืน

บสย. หารือ ธ.กรุงเทพ ช่วยกลุ่ม SMEs เพื่อความยั่งยืน

ข้อมูลจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ระบุว่าได้เข้าพบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมหารือเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในปี 2567

ทั้งนี้  บสย. ได้รายงานผลดำเนินงาน ด้านการค้ำประกันสินเชื่อระหว่าง บสย. และ ธนาคารกรุงเทพ ในปี 2566 รวมทั้งการช่วยลูกหนี้ของธนาคารกรุงเทพอย่างต่อเนื่อง  ผ่านมาตรการต่างๆ ของ บสย.อย่าง การเชิญลูกหนี้เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้  การเข้าร่วมมาตรการ “บสย. พร้อมช่วย” มาตรการ 3 สี  ผ่อนน้อย เบาแรง ขณะเดียวกัน คณะผู้บริหาร บสย. ได้ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ตลอดปี 2567

โดยธนาคารกรุงเทพ จะมุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs  แก้ไขปัญหาหนี้ และ NPL เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs เติบโตอย่างยั่งยืน มีศักยภาพเข้าถึงแหล่งทุนหมุนเวียนได้มากขึ้น ขณะที่ บสย. ได้ตอกย้ำความมั่นใจการยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่าง บสย. และ ธนาคารกรุงเทพ ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม เต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์