ปัจจุบันตลาดคาร์บอนเครดิต ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายแล้วหรือยัง?

ปัจจุบันตลาดคาร์บอนเครดิต ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายแล้วหรือยัง?

ในปัจจุบัน การทำงานกับโครงสร้างที่ครอบคลุมหลายประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งการนำระบบนี้มาประยุกต์ใช้จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความถูกต้องตามกฎหมายเป็นอันดับแรก

Key point :

  • สร้างมาตรฐานให้กับข้อกำหนดของคาร์บอนเครดิตในประเทศไทย คือ การนำส่งรายงานอย่างโปร่งใสด้วยความสมัครใจ
  • การร่วมมือระหว่างประเทศ ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการอภิปรายและร่วมมือกับองค์กรนานาชาติเพื่อสร้างมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก
  • การลงทุนในโครงการชดเชยคาร์บอน หรือสนับสนุนโครงการชดเชยคาร์บอนภายในประเทศไทย ช่วยให้บริษัทสร้างคาร์บอนเครดิตได้ด้วยตนเอง
  • การจัดการกริดด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ การใช้อัลกอริทึม AI ขั้นสูงเพื่อปรับปรุงการจัดการกริดพลังงาน

อาลี ฮุม มักกี ซีอีโอกลุ่มพลังงานคิลิมันจาโร ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ “กรุงเทพธุรกิจ” ว่า นับเป็นอีกหนึ่งดัชนีที่ใช้วัดความมั่นคงอย่างหนึ่ง การที่จะนำคาร์บอนเครดิตคุณภาพสูงมาใช้ โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานที่ผลิตขึ้นมาจากการเปลี่ยนผ่านจากการพลังงานที่ใช้เชื้อเพลิง อย่าง น้ำมัน  ก๊าซ และถ่าน สู่แหล่งพลังงานหมุนเวียน คาร์บอนเครดิตเหล่านี้จะถูกทำเป็นดิจิทัลทั้งหมด โดยกลุ่มพลังงานคิลิมันจาโร มีแผนที่จะตั้งสำนักงานใหญ่ในอาบูดาบี เพื่อเชื่อมโยงประเทศต่าง ๆ แนวทางนี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อประเทศไทย เพราะประเทศไทยสามารถใช้คาร์บอนเครดิตคุณภาพสูงดึงดูดการลงทุนเข้ามาได้ โดยกุญแจสำคัญอยู่ที่การกำหนดโครงสร้างคาร์บอนเครดิตนี้ให้น่าสนใจสำหรับนักลงทุนสถาบัน 

อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับข้อกำหนดของคาร์บอนเครดิตในประเทศไทย บริษัทในประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ ตามขั้นตอนนี้  การนำส่งการรายงานอย่างโปร่งใสด้วยความสมัครใจ บริษัทสามารถเลือกที่จะนำส่งรายงานที่โปร่งใสเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อม โดยให้ข้อมูลที่ละเอียดและถูกต้องเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของพวกเขา ความโปร่งใสนี้จะเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนามาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นในหมู่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ซึ่งรวมถึงนักลงทุน ลูกค้า และหน่วยงานกำกับดูแล

การร่วมมือระหว่างประเทศ

 การส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการอภิปรายและร่วมมือกับองค์กรนานาชาติเพื่อสร้างมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก สามารถสร้างจุดยืนให้กับบริษัทสัญชาติไทยว่าเป็นผู้ที่กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดคาร์บอนเครดิตที่มีลักษณะที่ไปในทิศทางเดียวกันและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย การร่วมมือระหว่างประเทศเป็นกลไกสำคัญของการจัดการความท้าทายทางพลังงานทั่วโลกและการสร้างวิธีการปฏิบัติที่ยั่งยืน

ปัจจุบันตลาดคาร์บอนเครดิต ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายแล้วหรือยัง?

การลงทุนในโครงการชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset) 

การลงทุนหรือสนับสนุนโครงการชดเชยคาร์บอนภายในประเทศไทย ช่วยให้บริษัทสร้างคาร์บอนเครดิตได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะแสดงถึงความทุ่มเทในเรื่องความยั่งยืน ในช่วงเวลาที่ข้อกำหนดยังไม่ได้มีมาตรฐาน โครงการชดเชยคาร์บอนมีส่วนสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-zero โดยการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการลงทุนในโครงการสิ่งแวดล้อม

ซึ่งคาร์บอนเครดิตที่มีคุณภาพสูงที่สุดมักเกี่ยวข้องกับโครงการที่ทำการเปลี่ยนจากพลังงานสิ้นเปลือง เช่น น้ำมัน แก๊สหรือถ่านหิน ไปสู่แหล่งพลังงานหมุนเวียน โครงการที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานหมุนเวียนเท่านั้น จะนับได้ว่าเป็นแหล่งคาร์บอนเครดิตที่ยอดเยี่ยม ส่วนที่สอง คือ กระบวนการตรวจสอบ เครดิตที่ได้รับการตรวจสอบจากมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกเช่น Vera หรือ Gold Standard จะรับรองได้ว่าคาร์บอนเครดิตนั้นอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก และเป็นที่สนใจมากในตลาดคาร์บอนเครดิต

ในส่วนของนวัตกรรมกลุ่มพลังงานคิลิมันจาโร มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานและเทคโนโลยีครอบคลุมหลากหลายด้าน ดังต่อไปนี้

การจัดการกริดด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ การใช้อัลกอริทึม AI

แบบขั้นสูงเพื่อปรับปรุงการจัดการกริดพลังงาน โดยการทำนายรูปแบบของอุปสงค์ (demand pattern) การระบุความเสี่ยง และการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของกริด และรวมถึงการประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก่บบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นความสามารถที่สำคัญสำหรับการประยุกต์รวมพลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนกับความผันผวนของธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายเป็นการสร้างกริดพลังงานที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในอนาคต

โครงการพลังงานหมุนเวียนที่นำโดยชุมชน  

โดยสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่นำโดยชุมชนสำหรับการพัฒนาและเป็นเจ้าของโครงการพลังงานหมุนเวียน แนวทางนี้เสริมสร้างให้ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของพลังงานมากยิ่งขึ้น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและการผลิตพลังงานแบบกระจายตัวไม่รวมศูนย์ (decentralised) จะเป็นการส่งเสริมความยั่งยืน การเข้าถึง และความเป็นเจ้าของของกลุ่มประชากรในชุมชน

การลงทุนในเทคโนโลยีการดักจับคาร์บอน 

โดยกลุ่มพลังงานคิลิมันจาโรเป็นผู้นำด้านการลงทุนในเทคโนโลยีการดักจับคาร์บอน ที่ไม่เพียงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่านั้น แต่ยังเน้นการค้นหานวัตกรรมในการใช้คาร์บอนที่ถูกดักจับด้วย อย่าง การผลิตวัสดุสำหรับการก่อสร้างหรือเชื้อเพลิง ซึ่งช่วยปรับปรุงปัญหาทางสิ่งแวดล้อม และพัฒนาวงจรเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนในขณะเดียวกัน ซึ่งเป็นการแสดงถึงความทุ่มเทในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและเห็นผลจริงอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันตลาดคาร์บอนเครดิต ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายแล้วหรือยัง?