'ไทยออยล์' ได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนระดับสูงสุดของโลก เป็นปีที่ 9

'ไทยออยล์' ได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนระดับสูงสุดของโลก เป็นปีที่ 9

ไทยออยล์ได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนระดับสูงสุดของโลก ในอุตสาหกรรมการตลาดและการกลั่นน้ำมันและก๊าซ เป็นปีที่ 9 จาก S&P Global

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนระดับ “Top 1% S&P Global Corporate Sustainability Assessment Score 2023” ซึ่งเป็นระดับสูงสุด เป็นปีที่ 9 ในอุตสาหกรรมการตลาดและการกลั่นน้ำมันและก๊าซ จาก S&P Global Sustainability Yearbook 2024 โดย S&P Global

นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนระดับ “Top 1% S&P Global Corporate Sustainability Assessment Score 2023” ซึ่งเป็นระดับสูงสุด เป็นปีที่ 9 ในอุตสาหกรรมการตลาดและการกลั่นน้ำมันและก๊าซ จาก S&P Global Sustainability Yearbook 2024 โดย S&P Global ผู้ให้บริการข้อมูลด้านการเงินและการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก

\'ไทยออยล์\' ได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนระดับสูงสุดของโลก เป็นปีที่ 9

รางวัลนี้ตอกย้ำให้เห็นว่าไทยออยล์ดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ ควบคู่ไปกับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการ ESG (Environment, Social, and Governance) เพื่อมุ่งมั่นสร้างการเติบโตและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

“เมื่อเดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ไทยออยล์ยังได้คะแนนประเมินสูงสุดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นปีที่ 8 ในอุตสาหกรรมการตลาดและการกลั่นน้ำมันและก๊าซ จากการประเมินผล Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดย S&P Global อีกด้วย”