'จีซี' จัดงาน GC Sustainable Living Symposium 2023 มุ่งเป้าสู่ความยั่งยืน 

'จีซี' จัดงาน GC Sustainable Living Symposium 2023 มุ่งเป้าสู่ความยั่งยืน 

"GC" ผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดงานประชุมครั้งยิ่งใหญ่ผลักดันด้านความยั่งยืน GC Sustainable Living Symposium 2023: We are GEN S สร้างแรงกระเพื่อมการใช้ชีวิตแบบ Sustainable Living เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนของโลก

บริษัท พีพีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC  ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล ย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล ร่วมกับภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานชั้นนำ เดินหน้าจัดงานประชุมระดับโลก “GC Sustainable Living Symposium 2023: We are GEN S” การรวมตัวครั้งสำคัญของ GEN S คน GEN ใหม่หัวใจยั่งยืน เพื่อร่วมลงมือแก้ปัญหาเร่งด่วนของโลก และส่งต่อที่สุดแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตในแบบ Sustainable Living สร้างแรงกระเพื่อมของการใช้ชีวิตเพื่อเปลี่ยนจากโลกที่กำลังจะอยู่ไม่ได้ให้เป็นโลกที่ดีขึ้น

GC Sustainable Living Symposium 2023: We are GEN S การรวมตัวครั้งสำคัญของ GEN S คน  GEN ใหม่หัวใจยั่งยืน ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จอย่างต่อเนื่องสู่ปีที่ 4 จับมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และคนรุ่นใหม่ กลายเป็นการรวมพล 40 สุดยอดผู้บริหาร และไอดอลของคน GEN S จากใน และต่างประเทศ ที่มาร่วมส่งต่อแนวคิดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนผ่านจากสภาวะโลกร้อนที่กำลังเข้าสู่วิกฤติโลกเดือดให้เป็นโลกที่ดีขึ้นเพื่อทุกคน และเป็นประโยชน์กับองค์กรขนาดใหญ่ เล็ก จนถึงชีวิตประจำวัน

'จีซี' จัดงาน GC Sustainable Living Symposium 2023 มุ่งเป้าสู่ความยั่งยืน 

โดย GC ร่วมกับเหล่าพันธมิตรชั้นนำ จัดสุดยอดปรากฏการณ์การรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของคนหัวใจยั่งยืน ให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ในวันที่ 27 – 28 ต.ค.2566 ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน หรือชมกิจกรรมในงานแบบออนไลน์ได้ที่ Facebook:GC และ YouTube:GC

สำหรับการประชุมระดับโลกในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายยูริ ยาร์วิอะโฮ เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน “GC Sustainable Living Symposium 2023: We are GEN S” ที่ได้แสดงวิสัยทัศน์ระดับโลกเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนจากประเทศฟินแลนด์ ต้นแบบประเทศ แห่งความยั่งยืนอันดับหนึ่งของโลก และเป็นผู้ก่อตั้ง The World Circular Economy Forum หรือ (WCEF)

'จีซี' จัดงาน GC Sustainable Living Symposium 2023 มุ่งเป้าสู่ความยั่งยืน   

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC ถือบริษัทเคมีภัณฑ์อันดับหนึ่งของโลก 4 ปีซ้อนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJSI โดยประเทศไทย เป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า 1% เมื่อเทียบกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกของทั้งโลก แต่ประเทศไทยกลับเป็น 1 ใน 10 ประเทศของโลกที่ได้จะรับผลกระทบสูงสุด โดยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่โลกมาจาก 3 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ ภาคพลังงาน ภาคเกษตรกรรรม และภาคกระบวนการอุตสาหกรรม และการใช้ผลิตภัณฑ์ ทาง GC ในฐานะองค์กรที่ขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนมายาวนาน ได้เล็งเห็น 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเป็นทางออกเร่งด่วนให้กับโลก ได้แก่ Energy Transition และ Circular and Bio-based Economy

ในเรื่องของ Energy Transition คือ การปรับจากการใช้พลังงานแบบฟอสซิล ก้าวสู่การใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพทางพลังงาน การใช้พลังงานสะอาดรูปแบบต่างๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอน

 

 

 

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ หากเราสามารถยกระดับข้อได้เปรียบนี้มาปรับใช้ อาทิ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยแนวทางแบบ Bio Solutions จะสามารถช่วยประเทศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ และยังสอดคล้องกับโมเดลธุรกิจ BCG ของประเทศ หรือการนำหลัก Circular Economy ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ Reduce, Reuse และ Recycle มาปรับใช้ในการทำการเกษตรแบบคาร์บอนต่ำ เช่น การทำนาน้ำน้อย เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้ทรัพยากร ในขณะที่ปริมาณผลผลิตได้เท่าเดิมหรือมากกว่า ซึ่งแนวทางนี้จะเป็นประโยชน์มากแก่ประเทศไทย ที่เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกข้าวลำดับต้นๆ ของโลก

ซึ่งข้อมูลในงาน GC Sustainable Living Symposium 2023: We are GEN S นี้ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางให้กับทุกภาคส่วน ได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อร่วมมือกันอย่างเร่งด่วนตั้งแต่ระดับองค์กร ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และระดับบุคคล พวกเราในฐานะกลุ่ม GEN S หรือ Generation Sustainability ต้องลงมือช่วยกัน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Generation ของพวกเราจะเป็น Generation ที่จะถูกจดจำว่าเป็นผู้ร่วมกันสร้างความแตกต่างให้กับโลกอย่างแท้จริง

สำหรับงาน “GC Sustainable Living Symposium: We are GEN S” ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เป็นการอัปเดตเทรนด์ความยั่งยืน และแนวทางปฏิบัติจากหน่วยงานชั้นนำเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤติโลกเดือดอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย

ตัวแทนจาก Accenture ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับโลกที่ให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง และยาวนาน ตัวแทนจาก allnex ผู้นำระดับโลกด้านการผลิต Coating Resins ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตัวแทนจาก Econic ผู้นำนวัตกรรมเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นพลาสติก และเคมีภัณฑ์เพี่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนปัจจุบัน และตัวแทนจาก  Microsoft ผู้นำด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนตอบโจทย์เทรนด์โลกที่ไม่หยุดนิ่ง 

ส่วนในช่วงบ่าย องค์กรชั้นนำได้มาแชร์เรื่องราวการก้าวไปสู่ Net Zero ให้กับ GEN S คน GEN ใหม่หัวใจยั่งยืน ภายใต้ 3 แนวทาง คือ Act Now การลงมือทำขององค์กรเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก Accelerate Now เครื่องมือในการขับเคลื่อน Net Zero ให้เกิดขึ้นจริง และ Change Now จุดเริ่มเปลี่ยนวันนี้ก็เข้าใกล้เป้าหมาย Net Zero ได้จริง

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม GC Upcycling Upstyling #4 พบกับไอเทมสวย เท่ เก๋ รักษ์โลก กว่า 15 คอลเลกชัน จาก 8 พาร์ตเนอร์ และ 12 ดีไซเนอร์แนวหน้าของประเทศ ที่จะช่วยจุดประกายไอเดียสร้างคุณค่าจากพลาสติกใช้แล้ว เกิดเป็นคอลเลกชัน “Design for Sustainable Living” ขยายสู่โอกาสธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

สำหรับงาน “GC Sustainable Living Symposium: We are GEN S” ในวันที่ 28 ตุลาคม 2566 พบกับเวทีเสวนา การนำความยั่งยืนมาทำให้กลายเป็นเรื่องใกล้ตัว จากองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย และเหล่าไอดอล GEN S สายกรีน อาทิ เต้ย จรินทร์พร และติ๊ก เจษฎาภรณ์ ในหัวข้อ ‘กินดี…กินแบบไหน ให้ดีกับ  ทั้งเราและโลก’ ตามมาด้วยหัวข้อ ‘อยู่ให้ดี…ลองอยู่แบบ Sustainable Living ทำได้จริง ต้องทำอย่างไร' ปิดท้ายด้วยหัวข้อ 'Low Carbon Tourism เทรนด์เที่ยวคาร์บอนต่ำ’ 

นอกจากนี้ พบโซนนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อความยั่งยืนที่จะมาสร้างแรงกระเพื่อมการใช้ชีวิตแบบ Sustainable Living ตลอดทั้ง 2 วัน สัมผัสนวัตกรรมพลาสติก และเคมีภัณฑ์ ที่จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ Net Zero และ Sustainable Products ตอบโจทย์การใช้ชีวิต ตะลุยเขาวงกต เรียนรู้การสร้างคุณค่าให้พลาสติกใช้แล้ว ร่วมปล่อยพลังไปกับกิจกรรมทดสอบพลังความกรีน ลุ้นรับรางวัลพิเศษ และช้อปสินค้าแฟชั่นรักษ์โลกจาก UPTOYOU

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์