GC เปิดเวทีธุรกิจพลิกเกมส์กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน

GC เปิดเวทีธุรกิจพลิกเกมส์กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน

GC เปิดวงเสวนาเปลี่ยนผ่านกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนโดยกระตุ้นการดำเนินการร่วมกันในการจัดการกับปัญหาระดับโลก

นายมิเกล มามันตัส ซีอีโอ อัลเน็กซ์ กล่าวในงาน GC Sustainable Living Symposium 2023: We are GEN S” ว่าเป้าหมายสู่ความยั่งยืน ในการลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ใช้พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม  และพลังงานหมุนเวียน พยามทำงานร่วมกับห่วงโซ่อุปทาน หาทางลดก๊าซคาร์บอน โดยใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล อย่างพลาสติกจากขวด Pet โดยใช้วัสดุทดแทน วัสดุอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และหาแนวทางใหม่ๆในการหมุนเวียนหรือการรีไซเคิลเมื่อผลิตภัณฑ์หมดอายุก็เอาไปรีไซเคิลง่ายขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายคีธ วิกกินส์ ซีอีโอ  Econic Technologies Ltd กล่าวว่า  ทำยังไงให้ตอบโจทย์ลูกค้าใช้นวัตกรรมเน้นการใช้เทคโนโลยีใช้คาร์บอน เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ใช้วัสดุรีไซเคิล แต่ต้องดึงดูดอีกด้วยกับกลุ่มผู้ใช้อีกด้วย โดยเป็นค่าใช้จ่ายให้กลายเป็นคุณค่า อย่างคาร์บอนสามารถเปลี่ยนโมเลกุนให้เป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งคาร์บอนนั้นถูกกว่าน้ำมันเชื่อเพลิงช่วยลดค่าใช่จ่ายไปได้มาก และช่วยด้านความยั่งยืนได้อีกด้วย

 

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ Microsoft Thailand กล่าวว่าการเพิ่มของอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส เกิดผลกระทบมากต่อโลก อาจจะมีคน 2.4 ล้านคนศูนย์เสียอาชีพและที่อยู่อาศัยและต้องแก้ปัญหา โดยไมโครซอฟได้นำความยั่งยื่นไปใช้ในวิสัยทัศน์ การดูแลการปล่อยคาร์บอนฟุตปร้ินและการปล่อยคาร์บอนในอากาศ และการลุงทุนใหม่ๆในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการใช้นวัตกรรมในการลดก๊าซคาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน