อีก 10 ปี “สภาพภูมิอากาศเปลี่ยน” ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจโลกอันดับหนึ่ง

อีก 10 ปี “สภาพภูมิอากาศเปลี่ยน” ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจโลกอันดับหนึ่ง

รายงานความเสี่ยงโลก ปี 2022 จัดทำโดยสภาธุรกิจโลก (WEF) [The Global Risks Report 2022] สาระสำคัญโดยสรุปชี้ว่า ความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก จากภาวะเศรษฐกิจถดถอย

หลังการหดตัวถึง 3.1% ในปี 2020 นั้นเกิดขึ้นหลายอย่าง

โดยการเติบโตของเศรษฐกิจโลกปี 2021 จะขยายตัวได้ถึง 5.9% และชะลอตัวลงอยู่ที่ 4.9%ในปี 2022 ขณะเดียวกัน ในปี 2024 มีการประเมินว่าเศรษฐกิจโลกจะอยู่ที่ 2.3% 

สำหรับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจได้แก่   “commodity shocks” หรือ ราคาที่สูง และซัพพลายสินค้าโภคภัณฑ์หยุดชะงัก ราคายังไม่มีเสถียรภาพ วิกฤติหนี้สิน  การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน และการเปลี่ยนผ่านการลงทุนพลังงานฟอสซิล 

“ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ นำไปสู่อัตราเงินเฟ้อที่สูง ซึ่งจะเป็นอุปสรรคการฟื้นตัวของการบริโภคทั้งที่เป็นกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเงินเฟ้อยังเป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้ธนาคารกลางหลายประเทศเลือกที่จะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ และยิ่งเป็นการขัดขวางการฟื้นตัวของการใช้จ่ายของประชาชนอีก”

  อีก 10 ปี “สภาพภูมิอากาศเปลี่ยน” ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจโลกอันดับหนึ่ง    

ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยต่อเนื่อง จากปัญหาเศรษฐกิจคือ มูลหนี้ที่สูงขึ้นจนกระทบต่อรายได้ครัวเรือน และทำให้ธุรกิจขนาดกลาง และย่อม(SMEs) ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงที่จะพาธุรกิจให้พ้นจากภาวะล้มละลายท่ามกลางสถานการณ์ที่การบริโภคอ่อนแอมาก  

อย่างไรก็ตาม จากเหตุปัจจัยต่างๆ เมื่อประเมินถึงความเสี่ยงที่รุนแรงที่สุดของโลกในอีก 10 ปีจากนี้กลับพบว่า เป็นเรื่องของความล้มเหลวการแก้ปัญหา“สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง” เป็นความเสี่ยงลำดับที่หนึ่ง

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์