Frasers เล่าแผนเคลื่อนองค์กร ธุรกิจปล่อยคาร์บอนศูนย์

Frasers เล่าแผนเคลื่อนองค์กร  ธุรกิจปล่อยคาร์บอนศูนย์

องค์ประกอบที่จะขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืนมีส่วนสำคัญหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ หรือ Property

SUSTAINABILITY EXPO 2022 ที่ผ่านมา Frasers Property Australia  เล่าให้ฟังว่ามีแผนงานคาร์บอนเป็นศูนย์สำหรับทุกคนคือ เป้าหมายการกำจัดคาร์บอนผ่าน SBTI คือ แผน TCFD แบบกลุ่มพร้อมใช้ และปรับให้เหมาะกับแต่ละแผนก การประเมินความเสี่ยงด้านสภาพอากาศอย่างกว้างขวาง 

โดยอสังหาริมทรัพย์มีส่วนทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกประมาณ 40% ส่วนใหญ่มาจากวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างสำหรับ Frasers Property เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในสิงคโปร์แห่งแรกที่มุ่งมั่นที่จะบรรลุคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ซึ่งรวมถึงการกำหนดขอบเขตของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยความรับผิดชอบขององค์กรอย่างจริงจัง

Frasers เล่าแผนเคลื่อนองค์กร  ธุรกิจปล่อยคาร์บอนศูนย์

โดยองค์กรได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการรวมของสินเชื่อ และพันธบัตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าเกิน 8 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์

      นอกจากนี้ สัดส่วน 91% ของพนักงาน มี e-learning ด้านความยั่งยืนที่สมบูรณ์ และมีการฝึกอบรม Zero Carbon  รวมถึงโครงการผลิตพลังงานหมุนเวียนซึ่งสามารถผลิตได้มากกว่าที่จำเป็นต้องใช้  เช่น แผงโซลาร์บนชั้นดาดฟ้า รวมกับเทคโนโลยีหมุนเวียนนอกสถานที่จึงสามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างยั่งยืน

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์