กลุ่ม ปตท. ทุ่ม 200 ล้านบาท สนับสนุน 20 สมาคมกีฬา เสริมศักยภาพกีฬาสู่สากล

กลุ่ม ปตท. ทุ่ม 200 ล้านบาท สนับสนุน 20 สมาคมกีฬา เสริมศักยภาพกีฬาสู่สากล

กลุ่ม ปตท. ได้ผนึกพลังร่วมขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ของประเทศทางด้านกีฬา โดยสนับสนุน 20 สมาคมกีฬา ด้วยงบประมาณ 200 ล้านบาท

29 มีนาคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนสมาคมกีฬา จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน โดย กลุ่ม ปตท. ได้ผนึกพลังร่วมขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ของประเทศทางด้านกีฬา โดยสนับสนุนสมาคมกีฬา จำนวน 20 สมาคม งบประมาณ 200 ล้านบาท และยังมีแผนการสนับสนุนไปอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2567 – พ.ศ.2570) เพื่อวางแผนการพัฒนานักกีฬาในระยะยาวอย่างครบวงจรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมี นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง กลุ่ม ปตท. ได้แก่ นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารระดับสูง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นอกจากการยึดมั่นในภารกิจการสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างต่อเนื่องมาตลอด กลุ่ม ปตท. ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสังคม ชุมชน รวมถึงพร้อมที่จะเป็นพลังหลักในการจุดศักยภาพคนไทยสู่สากล จึงได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาการกีฬาของประเทศ นอกจากจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของสมาคมกีฬาและการพัฒนานักกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศในเวทีนานาชาติแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หรือผู้สนใจอาชีพสายกีฬาได้เดินตามความฝัน อันจะนำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ สร้างความภาคภูมิใจของคนไทย ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้กีฬาเป็นพลังสร้างสรรค์สังคม ตามแนวทาง Soft Power เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนความยั่งยืนของประเทศ สำหรับความร่วมมือการสนับสนุนสมาคมกีฬาฯ ในครั้งนี้ กลุ่ม ปตท. ได้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 20 สมาคม ได้แก่ 

 • สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย 
 • สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย  
 • สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย
 • สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย 
 • สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย 

กลุ่ม ปตท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนสมาคมกีฬาครั้งนี้ จะเป็นการจุดพลังครั้งสำคัญเพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของไทยให้ทัดเทียมสากลได้สมดังเจตนารมณ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กลุ่ม ปตท. ทุ่ม 200 ล้านบาท สนับสนุน 20 สมาคมกีฬา เสริมศักยภาพกีฬาสู่สากล