ไซเบอร์จีนิคส์ ร่วมประกาศศักยภาพในงาน Smart Cybersecurity Summit, Thailand

ไซเบอร์จีนิคส์ ร่วมประกาศศักยภาพในงาน Smart Cybersecurity Summit, Thailand

ไซเบอร์จีนิคส์ (CyberGenics) ร่วมงาน Smart Cybersecurity Summit, Thailand ประกาศศักยภาพผู้นำด้าน Tech Enabler จัดทัพมืออาชีพ เตรียมถ่ายทอดกลยุทธ์และองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

นายสุธี อัศวสุนทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซเบอร์จีนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยบทบาทของที่ปรึกษาในการเป็น Tech Enabler ที่มีความชำนาญการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี พร้อมประสบการณ์ดูแลลูกค้ามายาวนาน หนึ่งในความมุ่งมั่นขององค์กรคือ การเร่งเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรในการรับมือกับ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทุกรูปแบบได้อย่างยั่งยืน ไซเบอร์จีนิคส์ จึงได้จัดเตรียมผู้ชำนาญการทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี เพื่อเข้าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในงาน Smart Cybersecurity Summit, Thailand จัดขึ้นโดย ClosterStill และ ExpoSis พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) หรือ NCSA ซึ่งเป็นงานที่ผู้ชำนาญการในแวดวงการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งในประเทศไทยและระดับโลกมากมายต่างมารวมตัวกันให้ความรู้แก่องค์กรธุรกิจ

"แต่ละองค์กรมีการดำเนินงานและระบบที่แตกต่างกัน ความต้องการด้านความปลอดภัยจึงมีความแตกต่างกัน ไซเบอร์จีนิคส์ มีความเข้าใจธรรมชาติของระบบโครงสร้างเทคโนโลยี โดยเฉพาะเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี และเตรียมพร้อมที่จะถ่ายทอดความโดดเด่นของเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยระดับโลก เพื่อสนับสนุนการใช้งานได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นโซลูชัน คลาวด์ซีเคียวริตี เอดจ์ซีเคียวริตี และซีเคียวริตีสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 และอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะมาเติมเต็มความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อเป็นแรงสนับสนุนที่แข็งแกร่ง และช่วยยกระดับความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับองค์กร ในการรับมือกับภัยเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ" นายสุธี กล่าว