"BJC" คว้าคะแนนอันดับ 1 "DJSI" กลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing

"BJC" คว้าคะแนนอันดับ 1 "DJSI" กลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC คว้าคะแนนอันดับ 1 "DJSI" ปี 2022 กลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing สะท้อนศักยภาพการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในธุรกิจค้าปลีก และการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืน

8 กุมภาพันธ์ 2566 S&P Global ผู้ให้บริการข้อมูลด้านการเงินและการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ประกาศรายชื่อองค์กรที่เป็นสมาชิก ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ได้รับการบันทึกในรายงาน The Sustainability Yearbook 2023 โดยในปีนี้ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC เป็นองค์กรไทยที่ได้คะแนนรวม DJSI 2022 สูงสุด 89 คะแนน ขึ้นเป็นอันดับ 1 จากองค์กรทั้งหมดในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing ตอกย้ำการเป็นองค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนระดับโลก และขานรับวิสัยทัศน์ด้วยการเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน "Your Trusted Partner for a Sustainable Better Living"

\"BJC\" คว้าคะแนนอันดับ 1 \"DJSI\" กลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing
 

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนผู้บริหารและทีมงานทุกคน รู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับการคว้าคะแนนสูงสุดของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing จากเวทีด้านความยั่งยืนระดับโลก โดยที่ผ่านมา BJC มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยได้บูรณาการแนวทางความยั่งยืนที่ทางองค์กรจัดตั้งขึ้น "B.J.C." สอดคล้องกับหลักการการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนหรือ ESG ที่ครอบคลุมใน 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

นายอัศวิน กล่าวต่อว่า BJC ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน S&P Global Sustainability Yearbook ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับสูงสุดของโลก ภายใต้อุตสาหกรรม Food & Staples Retailing ซึ่งรางวัลนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของ BJC ในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในธุรกิจค้าปลีก และการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับสังคมมาตลอด 140 ปี โดยมีการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี    

"สำหรับ BJC เราเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่เติบโตมานานนับร้อยปี ความสำเร็จในครั้งนี้ ถือเป็นกำลังใจที่สำคัญในการทำงานเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรในทุกระดับ พร้อมกันนี้ BJC จะนำเอาหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรจาก S&P Global มาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการดำเนินงานขององค์กรให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ SDGs รวมทั้งกรอบแนวคิด BCG Model หรือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมของไทย เพื่อยกระดับการทำงานให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติต่อไป" นายอัศวิน กล่าวทิ้งท้าย