โรงเรียนนานาชาติ VERSO หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับโลกอนาคต

โรงเรียนนานาชาติ VERSO หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับโลกอนาคต

ทำความรู้จัก "โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ" หรือ "VERSO International School" กับหลักสูตรที่ช่วยปูทางให้เด็กเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่พร้อมสู่โลกอนาคต

ในยุคสมัยที่การแข่งขันทางสังคมเพิ่มสูงขึ้น ผู้ปกครองต่างอยากให้ลูกหลานมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะสำคัญที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ สามารถทำตามความฝัน และก้าวทันโลก แต่บันไดที่จะช่วยให้ลูกหลานเดินไปถึงความสำเร็จเหล่านั้นได้ เด็ก ๆ ต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ครอบคลุมจากระบบการศึกษาที่เพียบพร้อม ซึ่ง โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ หรือ VERSO International School สามารถเป็นบันไดขั้นหนึ่งที่ผลักดันให้เด็ก ๆ เติบโตได้อย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่พร้อมสู่อนาคต

โรงเรียนนานาชาติ VERSO หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับโลกอนาคต

VERSO ใช้หลักสูตรการเรียนแบบอเมริกัน สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของรัฐนิวยอร์ก ที่ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) การจัดการเรียนการสอนผ่านโครงการต่างๆ (Project-based) และการพัฒนาแบบรายบุคคล (Personalized) ร่วมกับการเรียนการสอนแบบ Design Thinking โดยครู หรือที่ VERSO เรียกว่า Learning Designer ที่มาจากทั่วโลก

VERSO ยังร่วมมือกับ IDEO บริษัทด้านนวัตกรรมและการออกแบบระดับโลกจากซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนาแนวคิดและ DNA ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนพร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว VERSO จึงออกแบบหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับโลกอนาคต (Future-ready Curriculum) อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ VERSO

โรงเรียนนานาชาติ VERSO หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับโลกอนาคต

ไรอัน เพอร์ซอด (Ryan Persaud) ครูใหญ่ของโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ เผยว่า นอกจากวิชาพื้นฐาน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) แล้ว VERSO ยังมีวิชาเพิ่มเติมที่แตกต่างจากโรงเรียนนานาชาติอื่น ๆ อาทิ และ Explore Project โดยนักเรียนสามารถเลือกทำโปรเจกต์ได้ตามความสนใจของตนเอง เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือการบูรณาการความรู้และทักษะของหลาย ๆ วิชาเข้าด้วยกัน

โรงเรียนนานาชาติ VERSO หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับโลกอนาคต

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไฮไลต์คือ "Beyond the Walls" หรือการทัศนศึกษา เป็นหนึ่งในแนวทางช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้โลกของความเป็นจริง (Real-world Learning) ซึ่งไม่ใช่เพียงการออกไปทัศนศึกษาธรรมดา แต่เป็นการออกไปเรียนรู้นอกสถานที่อย่างมีเป้าหมาย โดยในหนึ่งปีการศึกษาจะมีทริป Beyond the Walls มากกว่า 20 ครั้ง ซึ่งสถานที่ขึ้นอยู่กับหัวข้อของโปรเจกต์ที่นักเรียนได้รับมอบหมาย เช่น นักเรียนทำโปรเจกต์ด้านศิลปะ โรงเรียนจะพาไปพิพิธภัณฑ์งานศิลปะ วัด หรือดูงานสตรีทอาร์ต เพื่อศึกษาศิลปะหลายรูปแบบ

"ที่ผ่านมา โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ ยังมีการเชิญวิทยากร ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำงานในแวดวงต่าง ๆ มาให้ความรู้ และประสบการณ์การทำงานแก่นักเรียน เสมือนได้เรียนรู้จากโลกแห่งความเป็นจริง" 

โรงเรียนนานาชาติ VERSO หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับโลกอนาคต

ไรอัน กล่าวต่อไปด้วยว่า สำหรับเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน VERSO มีอุปกรณ์พร้อมในทุกด้าน ซึ่งเทคโนโลยีล้ำสมัยที่กำลังเป็นกระแสทั่วโลก ทั้งปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), บิ๊กดาต้า, บล็อกเชน, คริปโทเคอร์เรนซี และ ChatGPT ล้วนนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนเช่นกัน โดยล่าสุดโรงเรียนเพิ่งจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ AI ในระดับชั้นมัธยมปลายช่วงต้นปีที่ผ่านมา

โรงเรียนนานาชาติ VERSO หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับโลกอนาคต

อีกหนึ่งซิกเนเจอร์อีเวนต์ที่ VERSO จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อบ่มเพาะเยาวชนให้สามารถออกแบบและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวเอง เน้นสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีอิสระ และปลูกฝังความคิดแบบ Entrepreneur คือ "VERSO HACK" การแข่งขัน Hackathon สำหรับนักเรียนอายุ 13-18 ปี โดยปีนี้จะจัดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567

แม้การแข่งขันของโรงเรียนนานาชาติค่อนข้างสูงในปัจจุบัน แต่ VERSO มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่พิเศษและมีบุคลากรที่มีคุณภาพสูง ซึ่งทาง "ไรอัน" เชื่อว่า VERSO เป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่มีโครงสร้างการเรียนการสอนระดับโลก จึงเป็นจุดแข็งที่ยกระดับให้โรงเรียนสามารถแข่งขันกับโรงเรียนนานาชาติอื่น ๆ ได้อย่างแน่นอน

โรงเรียนนานาชาติ VERSO หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับโลกอนาคต

ไรอัน ย้ำด้วยว่า เด็กนักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาจาก VERSO ไม่เพียงได้รับแค่ความรู้พื้นฐานเท่านั้น แต่ด้วยหลักสูตรที่พิเศษ นักเรียนของเราจึงมีทักษะที่พร้อมรับทุกสถานการณ์ในอนาคต (Future-Ready skills) และเติบโตเท่าทันโลก

"ในปีนี้ VERSO เปิดหลักสูตร Advanced Placement (AP) เป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย โดย AP เป็นหลักสูตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดทำโดย College Board นักเรียนสามารถเลือกลงเรียนได้ เพื่อเตรียมตัวสอบ AP และสามารถนำคะแนน AP ยื่นสมัครระดับอุดมศึกษาได้เลย เพราะข้อสอบนี้เป็นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา รวมถึงอังกฤษ"

โรงเรียนนานาชาติ VERSO หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับโลกอนาคต

ไรอัน กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของค่าเทอม เริ่มต้นที่ 480,000 บาทต่อปี (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) และมีราคาที่แตกต่างกันไปตามระดับชั้น อย่างไรก็ตาม โรงเรียนมีทุนการศึกษามอบให้นักเรียนที่อยากเรียนกับ VERSO ด้วย อาทิ

  1. ทุนการศึกษา VERSO Ambassador (สำหรับ ม.3-ม.6) สนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่น สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม รวมถึงการเป็นตัวแทนของโรงเรียน หรือทูตในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งยังเป็นทุนหนุนผู้ฝันอยากเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เช่น นักออกแบบ นักพัฒนาแอปพลิเคชัน เป็นต้น
  2. ทุนการศึกษา VERSO Talent (สำหรับ ป.5-ม.6) ให้นักเรียนที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของตนเอง ผู้สมัครต้องแสดงความสามารถที่โดดเด่น และโน้มน้าวผู้มอบทุนว่า หากได้ทุน จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถได้อย่างไร

ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 โรงเรียนจะมีจัดกิจกรรม Open House หากผู้ปกครองหรือเด็ก ๆ คนใดสนใจ สามารถเข้าร่วมงานเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ภายในโรงเรียนได้ หรือหากสนใจเยี่ยมชมแบบส่วนตัว สามารถติดต่อได้ที่ อีเมล เว็บไซต์ หรือโทร 02-080-6200