MTC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวน 5 รุ่น ดอกเบี้ย 3.30 - 4.50%

MTC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวน 5 รุ่น ดอกเบี้ย 3.30 - 4.50%

MTC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวน 5 รุ่น ดอกเบี้ย 3.30 - 4.50% เสนอขายระหว่างวันที่ 16 - 17 และ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เตรียมเสนอขาย หุ้นกู้ ชุดใหม่ จำนวน 5 รุ่น ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา) และผู้ลงทุนรายใหญ่ (Public Offering) ประกอบด้วย

 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน 6 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 24 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี
 • หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 23 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.10% ต่อปี
 • หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 4 ปี 22 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี
 • หุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 5 ปี 21 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี

โดยกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายระหว่างวันที่ 16 - 17 และ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และหุ้นกู้ระดับ Investment Grade ที่ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" จาก ทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้มีการยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลใช้บังคับแล้วสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนขยายกิจการของบริษัทฯ ที่ยังโตต่อเนื่อง

MTC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวน 5 รุ่น ดอกเบี้ย 3.30 - 4.50%

นายปริทัศน์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การออก หุ้นกู้ ครั้งนี้ MTC จะนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการปล่อยสินเชื่อใหม่ และขยายสาขารองรับการให้บริการ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าการเติบโตไว้ที่ 20 - 25% ซึ่งถ้าดูจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาจนถึงงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 พอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง จาก 48,000 ล้านบาท ในปี 2561 ขยับขึ้นมาเป็น 60,388 ล้านบาท ในปี 2562, 70,968 ล้านบาท ในปี 2563, 91,812 ล้านบาท ในปี 2564 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา พอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 114,586 ล้านบาท จากตัวเลขดังกล่าว จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี และยังต้องการเงินทุนใหม่ๆ เข้ามาหมุนเวียนในบริษัทฯ ซึ่งหุ้นกู้ถือเป็นอีกแหล่งเงินทุนที่สำคัญ นอกจากนี้ ในส่วนของกำไรสุทธิก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด โดยกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วงปี 2561 - 2564 และงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 อยู่ที่ 3,713 ล้านบาท 4,237 ล้านบาท 5,214 ล้านบาท 4,945 ล้านบาท และ 3,961 ล้านบาท ตามลำดับ

"ในส่วนของ หนี้เสีย หรือ NPL ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2.28% บริษัทฯ เชื่อว่าได้รับผลดีมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเปิดประเทศ ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้ง ประกอบกับราคาพืชผลการเกษตรที่ปรับสูงขึ้น และค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลเพิ่งปรับเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังสามารถบริหารจัดการอัตราส่วน NPL ให้อยู่ในกรอบตามเป้าที่บริษัทฯ ตั้งไว้" นายปริทัศน์ กล่าว

MTC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวน 5 รุ่น ดอกเบี้ย 3.30 - 4.50%

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เสนอขายระหว่างวันที่ 16 – 17 และ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นผู้จัดการการจำหน่าย หุ้นกู้ ดังต่อไปนี้ 

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333 (ยกเว้นสาขาไมโคร) โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking ได้อีก 1 ช่องทาง
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือผ่าน Money Connect by Krungthai
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 819 โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดย คลิกที่นี่ ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428 กด #4 (สงวนสิทธิการรับจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น และเงื่อนไขการจองซื้อให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

หมายเหตุ : การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน : โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามรายละเอียดด้านล่าง

QR Download 

MTC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวน 5 รุ่น ดอกเบี้ย 3.30 - 4.50%