จับตานวัตกรรมสิ่งทอสีเขียวในอียู สู่วงจรเศรษฐกิจหมุนเวียน | EU watch

จับตานวัตกรรมสิ่งทอสีเขียวในอียู สู่วงจรเศรษฐกิจหมุนเวียน | EU watch

ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นภาคส่วนที่ใช้ทรัพยากรเปลืองและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีการใช้วัตถุดิบและน้ำในการผลิตปริมาณสูง และเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเป็นลำดับที่ 5 หรือร้อยละ 10 ของโลก

 สหภาพยุโรป (อียู) จึงได้ระบุให้อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญและมีศักยภาพในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจสีเขียว (European Green Deal) แผนปฏิบัติด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของอียู ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของอียู
    หนึ่งในมาตรการปฏิวัติอุตสาหกรรมสิ่งทอให้มีความยั่งยืนมากขึ้น คือ การใช้นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อแวดล้อมที่สุด โดยเลือกใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนวัตกรรมฯ ที่น่าสนใจในยุโรป ดังนี้

•นวัตกรรมแปลงขยะ ให้เป็นเส้นใยใหม่ 
    นวัตกรรมการนำวัสดุที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่จากบริษัท Infinited Fiber ประเทศฟินแลนด์ ผู้คิดค้นการผลิตผ้า “Infinna” ซึ่งทำมาจากวัสดุรีไซเคิล 100% โดยการนำขยะหลังการบริโภคและขยะโรงงาน อาทิ เสื้อผ้า ของเสียจากภาคการเกษตร กระดาษแข็งใช้แล้ว และวัสดุที่ทำมาจากเซลลูโลส (โมเลกุลจากพืช) ไปผ่านกระบวนการรีไซเคิล 7 ขั้นตอน เพื่อขจัดสิ่งแปลกปลอมและวัตถุดิบที่ไม่ใช่เซลลูโลสออก อาทิ กระดุม โพลีเอสเตอร์ และสารเคมี เพื่อคัดแยกและนำเส้นใยธรรมชาติจากขยะกลับมาใช้อีกครั้ง 
    จุดเด่นของนวัตกรรมนี้ คือ การนำเซลลูโลสจากขยะมาปั่นเป็นเส้นใยใหม่ โดยใช้วิธีการปั่นเส้นใยแบบเปียก (wet spun) ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับการผลิตเส้นใยวิสโคส (viscose) ในปัจจุบัน จึงทำให้การนำเทคโนโลยีรีไซเคิลใหม่นี้ไปใช้ในโรงงานเก่าสามารถทำได้ทันที และไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม 
    นอกจากนี้ เนื้อผ้าที่ได้ยังคงคุณสมบัติความนิ่มเหมือนผ้าฝ้าย ทำให้ได้รับความสนใจจากวงการแฟชั่น ตลอดจนได้ร่วมมือกับยี่ห้อเสื้อผ้าชั้นนำต่าง ๆ เช่น H&M Group Patagonia และ Adidas ในการเปลี่ยนวงการแฟชั่นให้มีความยั่งยืนมากขึ้น

•เทคโนโลยีผลิตผืนผ้าชีวภาพ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านสีเขียว
    การเลือกใช้วัตถุดิบหมุนเวียน (renewable) แทนการใช้พลาสติก เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ผลิตสิ่งทอ ยกตัวอย่างเช่น บริษัท Rubelli ซึ่งเป็นธุรกิจออกแบบ ผลิต และจำหน่ายผ้าคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1889 จากอิตาลี ได้ประกาศเปิดไลน์สินค้าผ้าสำหรับตกแต่งบ้านที่ยั่งยืน โดยทำจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมด

จับตานวัตกรรมสิ่งทอสีเขียวในอียู สู่วงจรเศรษฐกิจหมุนเวียน | EU watch

บริษัทได้ออกแบบเนื้อผ้าชีวภาพ จากการผสมผสานระหว่างเส้นใยวิสโคสและเส้นใยจากสารสกัดเมล็ดละหุ่ง โดยยังคงรักษาเนื้อสัมผัสที่ให้ความหรูหราและมีคุณภาพสูงเหมือนผ้าชนิดอื่น ๆ ที่บริษัทเคยเลือกใช้
    บริษัทเลือกใช้สารสกัดจากเมล็ดละหุ่ง เนื่องจากละหุ่งมีปริมาณน้ำมันสูง เพาะปลูกง่ายและใช้น้ำในการปลูกน้อย จึงทำให้เมล็ดละหุ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการผลิตเป็นผ้าชีวภาพ ทั้งนี้ แม้สินค้าของ Rubelli อาจมีราคาแพง แต่ก็เป็นการสร้างกระแสใหม่ให้กับวงการตกแต่งภายใน โดยได้ร่วมมือกับแบรนด์ Armani เพื่อคิดค้นออกแบบผ้าชีวภาพใหม่ๆ สู่ท้องตลาด เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์น้อย 

•แนวคิดธุรกิจบริการเช่าเสื้อผ้าเด็กรายเดือน ลดการผลิตขยะสิ่งทอ
    โดยเฉลี่ยแล้วชาวยุโรปทิ้งขยะสิ่งทอประมาณ 11 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งถูกนำไปรีไซเคิลเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น บริษัท Red Orka ผู้ผลิตเสื้อผ้าเด็กจากเนเธอร์แลนด์จึงได้นำเสนอโมเดลธุรกิจสีเขียวเปิดให้บริการเช่าชุดทารกในรูปแบบการสมัครสมาชิกรายเดือน (subscription) เพื่อให้ลูกค้าเช่าเสื้อผ้าสำหรับทารกแรกเกิดจนถึงเด็กอายุ 4 ปี 

จับตานวัตกรรมสิ่งทอสีเขียวในอียู สู่วงจรเศรษฐกิจหมุนเวียน | EU watch

    โดยระบุขนาดของเสื้อผ้าเด็กที่ต้องการ และต้องทำการส่งเสื้อผ้าคืนบริษัทเมื่อเด็กเติบโตเกินขนาดเสื้อผ้าเดิมแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการซื้อและทิ้งเสื้อผ้าทารกใหม่ทุก ๆ 3 เดือน เนื่องจากชุดทารกแต่ละตัวสามารถใช้ต่อได้กับทารกอย่างน้อย 6 คน จึงเป็นการลดการผลิตขยะสิ่งทอและส่งเสริมการนำสิ่งทอกลับมาใช้ใหม่ในเศรษฐกิจหมุนเวียนอีกด้วย
    นอกเหนือจากเทรนด์นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียวในยุโรป ผู้ประกอบการควรติดตามร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งทอที่ยั่งยืนของอียู ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ภายในไตรมาสแรกของปี 2565

เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมสิ่งทอในยุโรป มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าสิ่งทอที่ยั่งยืน แก้ปัญหาแฟชั่นฉาบฉวย (fast fashion) และการส่งเสริมโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนอีกด้วย
    ในส่วนของไทย เรามีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอสีเขียวสูง เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย มีความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นทุนเดิม ซึ่งหากนำมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก็มีโอกาสพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอสีเขียว ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยให้สามารถแข่งขันกับสินค้ายั่งยืนจากต่างประเทศได้อย่างแน่นอน.

จับตานวัตกรรมสิ่งทอสีเขียวในอียู สู่วงจรเศรษฐกิจหมุนเวียน | EU watch
คอลัมน์ : EU watch
ทีมงาน ThaiEurope.net
facebook @thaieurope.net
www.thaieurope.net