เจ้าภาพ ABAC2022 ไทยได้อะไร | สุพันธุ์ มงคลสุธี

เจ้าภาพ ABAC2022 ไทยได้อะไร | สุพันธุ์ มงคลสุธี

ABACเปรียบเสมือนที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจในการดำเนินการเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ประกอบไปด้วยสมาชิก 63 ราย

สวัสดีท่านผู้อ่านคอลัมน์ Think Forward ทุกท่านครับ เข้าสู่เดือน ธ.ค. เดือนสุดท้ายของปี 2564 แล้วนะครับ แม้ว่าประเทศไทยจะอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจค่อยๆ ฟื้น แต่ก็มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ “โอมิครอน” ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

ยอมรับว่ามีความกังวลการแพร่ระบาดครั้งใหม่จะกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอีกครั้งหรือไม่ แต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนกกันจนเกินไปนะครับ

 

งสำคัญคือ ภาครัฐต้องเร่งประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูลข่าวสารของไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวให้ชัดเจนต่อเนื่อง เพื่อทำให้ทุกภาคส่วนได้มีการเตรียมพร้อมในการรับมือ เน้นย้ำว่าเราทุกคนยังต้องเฝ้าระวังเหมือนเดิม และต้องปรับตัวเพื่ออยู่ให้ได้ในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้ ไม่เช่นนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจะยิ่งรุนแรงกับเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว

พักเรื่องหนักๆ มาฟังข่าวดีที่ภาคเอกชนไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC Business Advisory Council 2022 (ABAC 2022) ผมได้รับมอบหมายเป็นประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคจากสมาชิกทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ ขอยืนยันความพร้อมของภาคเอกชนไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอแบค 2022 ที่จะจัดขึ้นปลายปี 2565 โดยสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค หรือ ABAC

ABAC ทำหน้าที่เปรียบเสมือนที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจในการดำเนินการเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ประกอบไปด้วยสมาชิก 63 ราย ที่มาจากการแต่งตั้งโดยผู้นำของแต่ละเขตเศรษฐกิจ 3 คนต่อเขตเศรษฐกิจ จากสมาชิกทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ ต้องมีการประชุมอย่างต่อเนื่องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถใช้เวทีนี้ในการผลักดันภารกิจและเป้าหมายของประเทศ

สำหรับประเทศไทยจะมีผู้แทนจาก 3 หน่วยงาน ประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เป็นผู้แทนในสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ ส่วนธีมหลักของงาน คือ EMBRACE ENGAGE ENABLE สื่อความหมาย ดังนี้

EMBRACE แสดงให้เห็นถึงการเปิดรับโอกาสที่กำลังเข้ามาใหม่ เปิดกว้างเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจหลังจากหยุดนิ่งจากสภาวการณ์ถดถอยทางเศรษฐกิจทั่วโลก

ENGAGE สื่อถึงการรวมพลังความคิดสร้างสรรค์ ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อสรรค์สร้างทิศทางเศรษฐกิจใหม่ในอนาคตร่วมกัน

เจ้าภาพ ABAC2022 ไทยได้อะไร | สุพันธุ์ มงคลสุธี

ENABLE ขยายข้อจำกัดความสามารถทางเศรษฐกิจ ทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ทุกที่ทุกเวลา

ABAC 2022 จะใช้ตราสัญลักษณ์ที่เรียกว่า “ลายดอกลอย” สื่อถึงช่วงเวลาแห่งการผลิดอกออกใบ เบ่งบาน เส้นสายเล็กๆ ที่แตกต่าง แต่ร่วมกันสอดประสาน ต่อยอด ถักทอ เกิดเป็นรูปทรงของลาย “ดอกลอย” มีชิ้นส่วนองค์ประกอบทั้งสิ้น 21 ชิ้น เท่ากับจำนวนสมาชิกเขตเศรษฐกิจของเอเปค

สะท้อนถึงการผนึกกำลังครั้งสำคัญ เพื่อเตรียมรับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของโลก พร้อมเดินหน้าสู่โลกที่เปลี่ยนไปสู่ดุลยภาพใหม่ อีกทั้งได้แต่งตั้งคณะอำนวยการ ABAC 2022 และมีคณะทำงานย่อยอีก 4 คณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านแล้ว

ไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การผลักดันเขตการค้าเสรี และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจต่างๆ ที่จะทำให้ไทยมีโอกาสในการส่งออกและขยายตลาดสินค้าไปยังต่างประเทศได้มากขึ้น 

มั่นใจว่าการที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ABAC 2022 ครั้งนี้ จะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ไทยเป็นที่รู้จักในเวทีโลกมากขึ้น สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้เศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวได้รวดเร็ว หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ขอให้ทุกคนมาร่วมมือ ร่วมใจ เป็นกำลังใจให้ประเทศไทยฝ่าฟันทุกอุปสรรค เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้าร่วมกันนะครับ หากท่านผู้อ่านหรือนักธุรกิจท่านใดอยากทราบข้อมูลด้านอุตสาหกรรมเพิ่มเติม สามารถแอดไลน์ของสภาอุตสาหกรรมฯ ได้ที่ @ftithailand หรือทักเข้ามาได้ที่เฟซบุ๊คของผมตามลิงก์ครับ.

คอลัมน์ Think Forward
สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
www.facebook.com/ftichairman