"เปิดประเทศ"กับโอกาสฟื้นของภาคอสังหาริมทรัพย์

"เปิดประเทศ"กับโอกาสฟื้นของภาคอสังหาริมทรัพย์

การเปิดประเทศตั้งแต่ 1 พ.ย.เป็นต้นมา นับว่าเป็นข่าวดีในฝั่งผู้ประกอบการ เพราะถือเป็นสัญญาณบวกของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และเป็นการเปิดรับผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อจากต่างประเทศเข้ามา

โดยเฉพาะภาคบริการและการท่องเที่ยวที่จะได้รับอานิสงส์ไปโดยตรง เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ที่น่าสนใจอีกทางหนึ่ง แต่แน่นอนว่านอกจากกระแสสนับสนุนแล้วก็ยังมีกระแสความกังวลใจจากฝั่งประชาชนด้วยเช่นกัน เพราะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยที่หลายฝ่ายมองว่ายังไม่สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากพอ

ในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์ นับว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ GDP ของประเทศ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ข้อมูลว่า อสังหาริมทรัพย์เป็นภาคที่มี supply chain และมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องมาก รวมมีสัดส่วนคิดเป็น 9.8% ของ GDP (ไม่รวมภาคการเงินและประกัน) และมีการจ้างงานสูงถึง 2.8 ล้านคน โดยมากกว่า 50% อยู่ในภาคการก่อสร้าง ดังนั้นหากตลาดอสังหาริมทรัพย์ฟื้นตัวได้ ย่อมมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศฟื้นตัวด้วยเช่นกัน

ในภาคอสังหาริมทรัพย์นั้น มองว่าการเปิดประเทศน่าจะช่วยสนับสนุนธุรกิจการเช่าระยะยาวในหัวเมืองท่องเที่ยวได้ จากเทรนด์ Workation และ Staycation ที่เริ่มมีความต้องการสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนที่สามารถทำงานและใช้ชีวิตผ่อนคลายควบคู่ไปด้วยกันได้ ทั้งจากผู้เช่าชาวต่างชาติที่จะเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนระยะยาวในไทย และจากผู้เช่าในประเทศเองที่ยังมีการ work from home จากคอนโดหรือโรงแรมในต่างจังหวัดเพื่อถือโอกาสพักผ่อนไปในตัว

ดังนั้น นักลงทุนที่ต้องการซื้อเพื่อมาปล่อยเช่าทั้งนักลงทุนชาวไทยและในส่วนของลูกค้าต่างชาติที่ต้องการซื้อเพื่อการลงทุนหรือซื้อเป็นบ้านตากอากาศหรือบ้านพักหลังที่ 2 การเปิดประเทศก็ถือเป็นโอกาสเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาพักอาศัยระยะยาวในไทยในปี 2565 ซึ่งหากเป็นไปตามแผนได้จริงก็จะเป็นข่าวดีของผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เช่นกัน เพราะเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อจากลูกค้าต่างชาติโดยตรง

การเตรียมพร้อมของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รับการเปิดประเทศ เรียกว่าใครพร้อมก่อนก็สามารถสร้างโอกาสได้ก่อน ดีเวลลอปเปอร์ที่มีโครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่ในกรุงเทพฯ และหัวเมืองท่องเที่ยวในต่างจังหวัดก็ได้โอกาสในการขาย เร่งระบายสต็อก จึงต้องมีกลยุทธ์กลวิธีที่สามารถเข้าให้ถึงกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่มีดีมานด์และมีกำลังซื้อ 

สำหรับ “พลัส พร็อพเพอร์ตี้” ในบทบาทที่ปรึกษาบริการอสังหาริมทรัพย์และตัวแทนซื้อ-ขาย-เช่า โครงการที่อยู่อาศัย เตรียมพร้อมทั้งในส่วนของทีมขาย ทีมปล่อยเช่า รวมถึงทีมนิติบุคคลที่ดูแลในโครงการที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่ด้วย โดยพนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบเรียบร้อยแล้ว 100% และอยู่ระหว่างรอฉีดวัคซีนเข็ม 3 เพื่อเป็นบูสเตอร์โดสเสริมประสิทธิภาพการป้องกันที่มากขึ้น สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าและผู้เข้าชมโครงการ 

ตลอดจนมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในโครงการ ทั้งการโทรนัดหมาย มาตรการเก็บข้อมูลการติดต่อและตรวจคัดกรองก่อนเข้าโครงการและดูแลป้องกันในระหว่างเข้าชม ใช้เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการขายเพื่อให้ลูกค้าสามารถพิจารณาโครงการเบื้องต้นได้ผ่านช่องทางออนไลน์หรือสื่อดิจิทัล รวมถึงมีมาตรการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เป็นต้น

ดังนั้น "การเปิดประเทศ" จึงเป็นแนวทางที่ดีในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่ภาครัฐหรือหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีแนวทางบริหารจัดการอย่างรัดกุม มีเสถียรภาพ สร้างความเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขและการจัดการของไทย เพื่อเรียกความมั่นใจและดึงดูดกำลังซื้อจากต่างประเทศได้มากขึ้นครับ