เมื่อรัฐบาลจีนเข้มเรื่องข้อมูล 'เทคฯยักษ์ใหญ่' ต่างมีผลกระทบ

เมื่อรัฐบาลจีนเข้มเรื่องข้อมูล 'เทคฯยักษ์ใหญ่' ต่างมีผลกระทบ

โลกอยู่ในยุคสงครามเทคโนโลยีและสิ่งสำคัญคือ “ข้อมูล”