8 ความท้าทาย 'ธุรกิจต่างชาติ' ‘อีคอมเมิร์ซ’ ประเทศจีน

8 ความท้าทาย 'ธุรกิจต่างชาติ'  ‘อีคอมเมิร์ซ’ ประเทศจีน

การเตรียมพร้อมไว้เสมอเป็นสิ่งที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและความสามารถของธุรกิจ

ด้วยขนาดตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคประเทศจีนที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก และคาดว่าจะแซงหน้าสหรัฐในเร็วๆ นี้ ด้วยยอดการค้าปลีกรวม 5,074 ล้านล้านดอลลาร์ตลอดปี 2563 ส่งผลให้มีธุรกิจจำนวนมากสนใจอยากเข้าไปลงทุนมากขึ้น 

ต้องยอมรับว่าการแข่งขันในตลาดนี้นับเป็นเรื่องท้าทายอย่างมาก และไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆ กับการจะเจาะผู้บริโภคชาวจีน ผมจึงขอนำ 8 ความท้าทายสำหรับคนที่มีเป้าหมายจะบุกตลาดชาวจีนบนแผ่นดินใหญ่มาฝากกันครับ

1. ความท้าทายด้านวัฒนธรรม ธุรกิจกว่า 95% กำลังเผชิญปัญหาด้านนี้ ด้วยจีนคือตลาดเกิดใหม่ ผู้คนมีนิสัยขยันขันแข็ง ฉลาด เน้นการพึ่งพาตนเอง มีประเพณีวัฒนธรรมสืบทอดมายาวนาน ดังนั้นหากธุรกิจเกิดความเข้าใจผิดในด้านวัฒนธรรมอาจส่งผลไปถึงการนำเสนอไปยังลูกค้า ทุกวันนี้แม้ชาวจีนจะเริ่มเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น แต่ก็ยังมีจำนวนน้อยที่เข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง

2. ความท้าทายด้านกฎระเบียบ ขั้นตอนที่ยุ่งยาก ใช้เวลานาน โดยเฉพาะเรื่องของใบอนุญาตถือเป็นอีกความท้าทายสำหรับธุรกิจที่จะเข้าไปเปิดตลาด ธุรกิจแทบทั้งหมดจำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจมาตรฐานซึ่งจะมี “ขอบเขตในการทำธุรกิจ” ระบุเอาไว้ว่าอนุญาตให้ทำอะไรได้บ้าง เอกสารนี้จะออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ต้องมีใบอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา และหน่วยงานอื่น ๆ ตามกฎหมาย ฯลฯ

3. ความท้าทายด้านสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา ปฏิเสธไม่ได้ว่าในจีนมีสินค้าเลียนแบบจำนวนมากรวมแล้วกว่า 80% บริษัทต่างชาติหลายแห่งต่างพูดถึงเรื่องนี้มานานเกี่ยวกับสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ยังคงเป็นเรื่องยากในการแก้ไข จึงนับเป็นอีกความท้าทายที่ธุรกิจต้องก้าวข้ามให้ได้และหาวิธีในการให้ลูกค้ายอมรับสินค้าของตนเอง

4. ความท้าทายด้านโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าไปถึงผู้บริโภคในจีนยังนับว่ามีค่าใช้จ่ายสูงและซับซ้อน กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศนี้เป็นอุตสาหกรรมที่มีการกระจายตัวสูง รวมๆ แล้วกว่า 730,000 ราย ทั้งมีกฎหมายหลายฉบับควบคุมด้านการขนส่ง บ่อยครั้งการขนส่งจึงต้องเป็นรถขนาดเล็ก ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ขณะที่ระบบคลังสินค้าในจีนหลายแห่งยังล้าสมัยอยู่มาก จึงเป็นเรื่องที่ธุรกิจต่างชาติต้องวางแผนอย่างละเอียด

5. ความท้าทายในการสร้างความไว้วางใจกับพาร์ทเนอร์ต่างประเทศ การมีพาร์ทเนอร์ที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้ในจีนเป็นเรื่องสำคัญมาก ตรงกันข้ามหากพาร์ทเนอร์ไม่มีประสิทธิภาพมักส่งผลลบต่อธุรกิจหลายด้าน ประเด็นสำคัญคือ พาร์ทเนอร์ที่ดีจะแนะนำถึงวัฒนธรรมและภาษาที่จะช่วยให้ธุรกิจนำเสนอสินค้าง่ายขึ้น

6. ความท้าทายด้านการจัดการขายและช่องทางการจำหน่าย ด้วยจำนวนผู้คนกว่า 1.4 พันล้านคน ลูกค้าในจีนจึงพร้อมที่จะใช้สินค้าทุกประเภททั่วโลก ความท้าทายในเรื่องนี้ต้องมองหาช่องทางกาจัดจำหน่ายที่เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และรู้วิธีจัดการกับช่องทางดังกล่าวให้ตอบโจทย์ที่สุด วิธีที่แนะนำคือ แบรนด์ต้องมีสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้บริการช่องทางจัดจำหน่าย เพื่อสามารถนำเสนอสิ่งที่ตนเองต้องการลงไปได้เต็มที่ สร้างผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

7. ความท้าทายด้านการแข่งขัน ต้องยอมรับว่าตลาดเมืองจีนมีการแข่งขันที่รุนแรงมาก ซึ่งคู่แข่งของธุรกิจอาจไม่ใช่ระดับโลกอย่างเดียว แต่รวมถึงสินค้าในประเทศที่ทางจีนสร้างขึ้นมาเพื่อตั้งเป้าแข่งกับแบรนด์ดังของโลกโดยเฉพาะ และอย่าลืมว่าสินค้าในประเทศมีราคาถูกกว่า ทำให้ชนชั้นกลางเข้าถึงง่ายขึ้น และมีกำลังในการซื้อเพิ่มตามไปด้วย

8. ความท้าทายในการแข่งขันกับธุรกิจต่างชาติเอง สุดท้ายไม่ใช่แค่คุณที่เป็นคนทำธุรกิจจากต่างชาติที่เข้าไปยังจีนเท่านั้น แต่ก็มีอีกหลายๆ คนอีกหลายชาติที่เลือกเข้าไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นจำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด พร้อมค้นหาให้พบว่ามีใครเป็นคู่แข่งขัน และมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร

โดยสรุปแล้วทั้งหมดนี้คือ 8 ความท้าทายของธุรกิจต่างชาติที่จะเข้าไปเปิดตลาดในประเทศจีน ดังนั้นใครที่สนใจหรือมีแนวทางนี้ก็ควรต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาใดๆ ตามมาภายหลัง

อีกทั้งไม่ว่าจะต้องพบเจอกับความท้าทายทั้งหมดนี้หรือเกิดขึ้นแค่บางเรื่องก็ตาม การเตรียมตัวรับมือให้พร้อมไว้เสมอเป็นสิ่งที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและความสามารถของธุรกิจให้ตรงตามที่คาดหวังและมีผลลัพธ์น่าประทับใจ