2020 ปรับพอร์ตเผาจริงหรือหลอก  

2020 ปรับพอร์ตเผาจริงหรือหลอก   

ปี 2019 ใกล้จะผ่านพ้นไปอีกปีแล้วนะครับ ต้องบอกภาพรวมของการลงทุนตลอดปีนี้ มีความผันผวนมากอย่างที่เห็นกัน

 เนื่องจากมีทั้งปัจจัยบวกและลบสลับเข้ามาส่งผลต่อตลาดการลงทุน  ในด้านปัจจัยด้านลบก็ คือ เรี่องข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนที่รุนแรงจนถึงขั้นทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงต่อเนื่อง เป็นเหตุให้ธนาคารกลางต่างๆ ทั้งสหรัฐฯ  ยุโรป จีน ต้องใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มสภาพคล่อง ทั้งลดอัตราดอกเบี้ยและอัดฉีดเงินเพื่อสภาพคล่องในระบบซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกเศรษฐกิจและการลงทุน  

ด้วยความที่ตลาดมีความผันผวนสูง ทำให้การลงทุนในปีนี้ยากพอสมควร ซึ่งทาง KTBST ก็ได้ช่วยแนะนำกลยุทธ์และวางแผนการลงทุนให้กับนักลงทุนอย่างเต็มที่มาตลอดปีนี้  และเมื่อมองในระยะต่อจากนี้ไป ปัจจัยที่ลบที่เกิดขึ้นในปี 2019 นี้ ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงปี 2020 หรือไม่ ? และในปีหน้าปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจและการลงทุน ..?

แล้วในปี 2020 เศรษฐกิจโลกยังมีทิศทางเป็นอย่างไร จะแย่ลงกว่าปี 2019 หรือ จะเป็นปีที่ “เผาจริงหรือหลอก” กันแน่ ..? มีประเด็นหลักสำคัญ 3 เรื่องที่ผมอยากให้มุมมองดังนี้ครับ..

ประเด็นแรก 1.) ภาวะเศรษฐกิจที่ ในปี 2020  ผมประเมินว่า เศรษฐกิจโลกจะชะลอลงต่อเนื่องจากปี 2019 แต่ไม่ถึงกับเกิดภาวะถอดถอย หรือ Recession เพราะอัตราการบริโภคยังเติบโตต่อไปได้ แต่อัตราภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงจะเป็นกดดันการบริโภค แต่ยังมีบางประเทศที่ยังมีความสามารถในการกระตุ้นการลงทุนเพื่อเพิ่มการผลิตได้ เช่น เยอรมัน  

ส่วนภาคการส่งออกในปี 2020 จะยังได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องสงครามอยู่  หากการเจรจาหรือการข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯกับจีนยังไม่สามารถยุติกันได้ ซึ่งจะมีต่อเศรษฐกิจของประเทศที่มีสัดส่วนการส่งออกสูงเมื่อเทียบกับ จีดีพี 

ประเด็นต่อมา 2.) เรื่องสภาพคล่องในระบบการเงิน ในปี 2019 ธนาคารกลางต่างๆได้ใช้นโยบายทางการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งการลดอัตราดอกเบี้ย พร้อมกับใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพื่อกระตุ้นสภาพคล่องในระบบการเงิน ซึ่งในปี 2020 ผมมองว่าสภาพคล่องในระบบการเงินยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง แต่คาดว่าจะไม่เพิ่มขึ้นมากนัก

ส่วนประเด็นสำคัญสุดท้าย 3.) คือ ปัจจัยเรื่องความไม่สงบการเมือง (Political unrest) ในหลายประเทศ เช่น ในละตินอเมริกา , ฮ่องกง หากสถานการณ์รุนแรงและยื้ดเยื้อออกไปจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆ การท่องเที่ยว และจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะถูกพิจารณาลงทุนของประเทศต่างๆ

ด้วยภาพรวมของปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวนี้ ต้องบอกว่าความผันผวนในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงยังคงมีอยู่ เมื่อเข้าสู่ปี 2563  ซึ่งในด้านการลงทุนแล้วอาจจะไม่ได้เป็นบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุนมากนัก แต่ก็ยังสามารถเลือกลงทุนเพื่อหาผลตอบได้ในระดับที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด ซึ่งผมมองว่าการเลือกกลยุทธ์ลงทุนแบบปลอดภัยและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ (Defensive)  โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ระดับ 3-5%  ถือเป็นการลงทุนที่น่าสนใจในปี 2563 นะครับ 

เปิดทำการมาในปี 2563 คงมีสถานการณ์และปัจจัยต่างๆให้ติดตามต่อเนื่องอย่างแน่นอน ทาง KTBST ก็จะมาให้ข้อมูลและคำแนะนำกับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดี สุขภาพแข็งแรง ความสุข ตลอดปี 2563 นะครับ