เรื่องจากซากศพที่พื้นทะเลสาบใหญ่ในอเมริกา | ไสว บุญมา

เรื่องจากซากศพที่พื้นทะเลสาบใหญ่ในอเมริกา | ไสว บุญมา

สงครามรัสเซีย-ยูเครน เป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างกว้างขวาง ออกทางสื่อต่อเนื่องมากว่า 2 เดือน ส่งผลให้เหตุการณ์ในช่วงเดียวกันแทบไม่ได้รับการวิเคราะห์

เช่น เรื่องน้ำในทะเลสาบหลังเขื่อนใหญ่ที่สุดในสหรัฐลดลงเป็นประวัติการณ์จนใกล้แห้งขอด  ตรงตามคำพังเพยที่ว่า “น้ำลดตอผุด”  ในกรณีของทะเลสาบแห่งนั้น มีสิ่งที่คงมีที่มาอันน่าสนใจยิ่งกว่าตอไม้โผล่ขึ้นมาด้วย นั่นคือ ซากศพของมนุษย์

    ทะเลสาบดังกล่าวเกิดขึ้นราว 90 ปีเมื่อสหรัฐสร้างเขื่อนขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโคโลราโดห่างจากศูนย์การพนันอันโด่งดังลาส เวกัส ไม่ถึง 40 กม.  เขื่อนนั้นเป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางในด้านความสูงและความสามารถในการกักเก็บน้ำ แต่มักไม่เป็นที่รับรู้กันในด้านความไม่เป็นธรรม 

กล่าวคือ ก่อนสหรัฐสร้างเขื่อนกักแม่น้ำสายดังกล่าว เม็กซิโกซึ่งตั้งอยู่ทางปลายสายน้ำได้รับน้ำตามปกติ  หลังจากน้ำถูกกัก เม็กซิโกทำอะไรไม่ได้มากนอกจากขอปันได้บ้างเป็นบางส่วน ทั้งนี้เพราะสหรัฐมีพลังทางทหารเหนือกว่า  

ปัญหาในแนวนี้มีทั่วโลก รวมทั้งจากการสร้างเขื่อนจำนวนมากกักลำน้ำในช่วงต้นของแม่น้ำโขง ซึ่งในวันหนึ่งข้างหน้าจะทำให้กัมพูชาและกิจการทำปลากรอบอันสำคัญยิ่งตายอย่างเขียด     

    คงเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าลาส เวกัสตั้งอยู่กลางทะเลทราย  ด้วยเหตุนี้ น้ำจากทะเลสาบดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยหลักของการขยายกิจการบ่อนขนาดใหญ่จนโด่งดังไปทั่วโลกและสร้างรายได้ หรือ “จีดีพี” ปีละจำนานมหาศาล  

บ่อนการพนัน เป็นอบายมุขที่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ไม่รังเกียจและเป็นสิ่งที่ชาวโลกจำนวนมากอยากมีบ้างรวมทั้งในประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่อ้างว่าตนเป็นพุทธมามกะ  

คงเป็นที่ทราบกันดี เมื่อมีอบายมุขย่อมมีมิจฉาชีพ  มาเฟีย หรือกลุ่มอั้งยี่เคยมีบทบาทสูงในลาส เวกัส  วายร้ายในกลุ่มนี้ทำชั่วได้ทุกอย่างรวมทั้งฆ่าเพื่อนมนุษย์แล้วบรรจุศพลงถังเอาไปทิ้งน้ำ  ซากศพแรกที่พบ ณ ก้นทะเลสาบดังกล่าวเป็นซากเก่าที่คาดว่าแช่น้ำมาราว 50 ปี 

ทำให้คิดว่าที่มาของมันจะเกี่ยวกับเมืองการพนันนั้นและกลุ่มอั้งยี่หรือไม่  แม้จะไม่ใช่และกลุ่มอั้งยี่อาจมิได้ควบคุมกิจการของเมืองนั้นอีกแล้ว กลุ่มนี้ยังมีกระกระจายอยู่ในสังคมอเมริกัน  แต่สังคมอเมริกันไม่โดดเดี่ยว เพราะอั้งยี่มีอยู่ทั่วโลก  ในบางสังคมผู้กำอำนาจรัฐดูจะสนับสนุน หรือเป็นหัวหน้าอั้งยี่เสียเอง

เรื่องจากซากศพที่พื้นทะเลสาบใหญ่ในอเมริกา | ไสว บุญมา

    ต้นเหตุของการทำให้น้ำในทะเลสาบดังกล่าวเหือดแห้งมาจากทั้งการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและความแห้งแล้งเป็นเวลานานติดต่อกัน  การใช้น้ำเพื่อสนับสนุนกิจการบ่อนการพนันอันเป็นอบายมุขมองได้ว่าไม่น่าจะมีความจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์  แต่สังคมอเมริกันมีสิ่งไม่จำเป็น หรือทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรสูงมาก จากของใช้ภายในบ้านไปจนถึงอาหารขยะ  

สิ่งสิ้นเปลืองดังกล่าวชาวโลกอยากมีบ้าง  ทั้งชาวอเมริกันและชาวโลกส่วนใหญ่มองการมีสิ่งสิ้นเปลืองทั้งหลายว่าเป็นเครื่องชี้วัดการพัฒนา โดยไม่ตระหนักเลยว่าตนกำลังทำลายที่อยู่อาศัยอัน ได้แก่ โลกของตัวเอง  

หนึ่งในผลของการทำลาย ได้แก่ ภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดความแห้งแล้งติดต่อกันเป็นเวลานานในสหรัฐ  อากาศที่ร้อนขึ้นจากภาวะโลกร้อน เป็นปัจจัยทำให้น้ำในทะเลสาบดังกล่าวระเหยไปในอัตราสูงขึ้นด้วย

    ดังเป็นที่ทราบกันดี สหรัฐมีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจำนวนมาก  การวิจัยของนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นชี้ชัดว่า กิจกรรมของมนุษย์เป็นปัจจัยทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและกิจกกรรมจำนวนมากอาจลด หรืองดทำได้โดยไม่กระทบต่อมาตรฐานการดำรงชีวิต  

แต่ชาวอเมริกันจำนวนหนึ่งไม่เชื่อและส่วนใหญ่มองไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องลด หรืองดกิจกรรมจำพวกสิ้นเปลืองเหล่านั้นรวมทั้งการพนันด้วย  

วิถีชีวิต หรือวัฒนธรรมที่มีกิจกรรมจำพวกสิ้นเปลืองสูงของชาวอเมริกัน มักถูกต่างชาติจำนวนมากประณาม  อย่างไรก็ตาม หากขุดให้ลึกลงไปในจิตใจของต่างชาติเหล่านั้นจนถึงก้นบึ้งน่าจะพบว่า ส่วนใหญ่อยากกินอยากใช้ในแนวสิ้นเปลืองสูงเช่นเดียวกับชาวอเมริกันอันเป็นการทำลายบ้านตนเอง  เรื่องนี้จึงเป็นเสมือนกรณีที่ลึกลงไปใต้น้ำจนถึงพื้นทะเลสาบมีซากศพซ่อนอยู่.