อินฟลูฯจีน 50 รายขายของไทย เร่งดันอีคอมเมิร์ซโตระดับโลก

อินฟลูฯจีน 50 รายขายของไทย  เร่งดันอีคอมเมิร์ซโตระดับโลก

“ภูมิธรรม”เร่งเครื่องอีคอมเมิร์ซ ดึงอินฟลูจีน 50 รายร่วมขายสินค้าไทยจับมืออาลีบาบาวางฐานเสริมขีดแข่งขันธุรกิจดันโตไกลระดับโลก

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า อีก 1-2 เดือนข้างหน้า จะมีการผลักดันเรื่องอีคอมเมิร์ซ โดยมีอินฟลูเอนเซอร์ทั่วประเทศ และจากจีนกว่า 50 ราย มาช่วยขายสินค้าไทย และตนได้หารือกับอาลีบาบาในการร่วมกันส่งเสริมอีคอมเมิร์ซไทยด้วย เพื่อให้สินค้าไทยเข้มแข็งเติบโตในระดับโลก

“เราจะสร้างโอกาส สิ่งที่คนตัวเล็กขาดคือโอกาส ถ้าให้โอกาสจัดสรรทรัพยากรส่งเสริมมากขึ้นเชื่อว่าคนตัวเล็กเติบโตเป็นคนระดับกลาง ระดับใหญ่ได้ พัฒนาฐานรากทางเศรษฐกิจของประเทศ ให้ความหวังและอนาคตของท่านทั้งหลายได้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง”

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการต้องดำเนินธุรกิจไปอย่างไม่ย่อท้อปรับตัวเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง กระทรวงและหน่วยงานพันธมิตรพร้อมที่จะสนับสนุนให้ SME ไทย เติบโตอย่างมั่นคงเป็นแรงขับเคลื่อนให้ประเทศ

นายภูมิธรรมกล่าวว่า สำหรับ SME คิดเป็นสัดส่วน 99% ของผู้ประกอบการทั้งหมดในประเทศ ช่วยให้เกิดการจ้างงานกว่า 13 ล้านคน หรือคิดเป็น 70%ของการจ้างงานทั้งหมด สิ่งสำคัญที่จะทำให้ประเทศเติบโตได้คือ SME หลายประเทศทั่วโลกเจริญได้เพราะฐาน SME ที่แข็งแรง ซึ่งตนได้ให้เป็นนโยบายของสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ในการส่งเสริม SME คนตัวเล็กต้องเติบโตโดยคนตัวใหญ่สนับสนุนและส่งเสริม หาจุดสมดุลให้ทุกส่วนเติบโตไปพร้อมกัน

กระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคสำคัญของผู้ที่ว่างงาน ผู้ที่อยากเปลี่ยนอาชีพ หรือผู้ที่อยากมีรายได้เสริม แต่ขาดทักษะองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ ขาดทำเลในการประกอบธุรกิจที่ดีและเหมาะสม และขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพนำไปสู่การจัดงาน “มหกรรมรวมพลังSMEไทย (Thailand SME Synergy Expo 2024)” ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปีสำหรับ SME ไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SME ด้วยองค์ความรู้และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจดิจิทัลและให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น 

งานมหกรรมรวมพลัง SME ไทย ในครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือน “วัน สต็อป ชอปปิง” ที่จะช่วยให้ท่านได้มี “อาชีพ” สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว เป็นสะพานเชื่อมทุกส่วนประสานพลังกันสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยธุรกิจ โดยในงานมี

1.มีแฟรนไชส์ที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วว่าประสบความสำเร็จ มีสินค้าและบริการเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค พร้อมสอนวิธีการประกอบธุรกิจและการบริหารจัดการต้นทุน โดยมีแพ็กเกจแฟรนไชส์หลายราคา หลายรูปแบบ และส่วนลดสูงสุดถึง 30%

2.คัดสรรทำเลที่ดีที่สุดสำหรับการขาย มีกำลังซื้อสูง ถึง 19,000 ทำเล 3.แหล่งเงินทุนจากธนาคาร และสถาบันการเงิน 17 หน่วยงาน ที่ให้วงเงินสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ พร้อมสิทธิประโยชน์ และอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษให้ท่านเลือกสินเชื่อนำไปลงทุนซึ่งผู้ประกอบการ SME จะได้รับโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจด้วยองค์ความรู้ในด้านต่างๆ เครื่องมือที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลและมี SME คลินิก ที่จะเป็นศูนย์รวมในการเพิ่มความรู้ ทักษะ และความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ SME และเตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือกับบริบททางการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยภายในงานจะมีเงินทุนจากสถาบันการเงิน รวมกันกว่า 45,000 ล้านบาท โดยมีแพ็กเกจพิเศษ เช่น อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สามเดือนแรก อัตราดอกเบี้ยปีแรก 0.25% อัตราดอกเบี้ย 1% คงที่ เป็นต้น และ SME ที่มาเยี่ยมชมงานจะได้พบกับเทคโนโลยีโซลูชัน ทั้งระบบการบริหาร การจัดการและแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นผู้ช่วยในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล ลดต้นทุนการบริหารจัดการ เพิ่มช่องทางการตลาดสู่กลุ่มเป้าหมาย สร้างรายได้ให้มากขึ้น