เผ่าภูมิ มั่นใจหุ้นไทยฟื้น เร่งมาตรการคลัง - กระตุ้นใช้จ่าย - ดิจิทัลวอลเล็ต

เผ่าภูมิ มั่นใจหุ้นไทยฟื้น เร่งมาตรการคลัง - กระตุ้นใช้จ่าย - ดิจิทัลวอลเล็ต

"เผ่าภูมิ" มั่นใจหุ้นไทยฟื้น เร่งมาตรการคลัง - กระตุ้นใช้จ่าย - ดิจิทัลวอลเล็ต หวังมาตรการการเงินการคลังประสานกันมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยเหมาะสม เร่งมาตรการการคลังทุกสัปดาห์

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตอบคำถามภาวะตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลดลงในขณะนี้ว่าตลาดหุ้นเป็นสิ่งที่สะท้อนมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยมีปัญหาหลายด้านทั้งในเรื่องของกำลังซื้อ มาตรการทางการเงินการคลังยังทำงานได้ไม่เต็มที่เนื่องจากงบประมาณในช่วงแรกยังไม่ออกมา และมาตรการทางการเงินการคลังยังไม่สอดคล้องกันเท่าที่เราคาดหวัง อัตราดอกเบี้ยต่างๆ ที่ต้องทำให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ

เผ่าภูมิ มั่นใจหุ้นไทยฟื้น เร่งมาตรการคลัง - กระตุ้นใช้จ่าย - ดิจิทัลวอลเล็ต

“จริงๆ แล้วการที่จะทำให้ตลาดหุ้นดีขึ้นก็ต้องมีมาตรการที่จะแก้ไข ซึ่งต้องแก้ไขในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจ มากกว่าจะไปดูที่ปลายเหตุ เมื่อภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นก็จะสะท้อนไปที่ตลาดทุน”

ตอนนี้สิ่งที่เราทำอยู่ก็คือ มาตรการด้านการคลังที่รัฐบาลพยายามที่ออกมาทุกสัปดาห์ รวมกับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งในไตรมาสที่ 4 ที่จะมีมาตรการดิจิทัลวอลเล็ตออกมาซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจนั้นฟื้นตัวมากขึ้นจากการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทำให้การใช้จ่ายของประชาชนเกิดขึ้น

เผ่าภูมิ มั่นใจหุ้นไทยฟื้น เร่งมาตรการคลัง - กระตุ้นใช้จ่าย - ดิจิทัลวอลเล็ต

 

ส่วนมาตรการทางการเงินการคลังที่ยังไม่ประสานกันก็เป็นหน้าที่ ที่กระทรวงการคลังต้องไปทำงานให้การทำงานทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

 


พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์