'เศรษฐา' ดัน 'บอร์ดเซมิคอนดักเตอร์' เร่งสร้าง 'อีโคซิสเต็ม' ดึงลงทุนไทย

'เศรษฐา' ดัน 'บอร์ดเซมิคอนดักเตอร์' เร่งสร้าง 'อีโคซิสเต็ม' ดึงลงทุนไทย

ครม.เศรษฐกิจ ผุดไอเดียร์ตั้งบอร์ดเซมิคอนดักเตอร์ สร้างอีโคซิสเต็มดึงลงทุน ทั้งชิปต้นน้ำ การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ การรับจ้างผลิต และทดสอบชิปขั้นสูง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมมูลค่าสูง 

KEY

POINTS

  • การประชุม ครม.เศรษฐกิจ ครั้งที่ 2 ของรัฐบาลเศรษฐานอกจากหารือเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นให้จีดีพีโตได้ 3% ยังหารือเรื่องแผนการสร้างเติบโตเศรษฐกิจระยะยาว
  •  ครม.เศรษฐกิจผุดไอเดียร์ตั้งบอร์ดเซมิคอนดักเตอร์ สร้างอีโคซิสเต็มดึงลงทุน ทั้งชิปต้นน้ำ การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ การรับจ้างผลิต และทดสอบชิปขั้นสูง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมมูลค่าสูง
  • รวมทั้งวางแผนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน อัปสกิลร่วมกับไต้หวัน 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2567 เพื่อเร่งการแก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งระยะสั้น และระยะยาว

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ครม.เศรษฐกิจ หารือ และติดตามภาวะเศรษฐกิจหลังจากไตรมาส 1 ปี 2567 เศรษฐกิจขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพ และเติบโตต่ำกว่าประเทศในภูมิภาค ซึ่งการแก้ปัญหาเศรษฐกิจต้องมีทั้งมาตรการระยะสั้น และระยะยาว

สำหรับ มาตรการระยะยาวได้หารือว่าเศรษฐกิจไทยต้องขยายตัวประมาณ 5% ต่อปี จึงจะทำให้ประเทศไปรอดได้ โดยได้หารือแนวทางการตั้งคณะกรรมการเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติ ขึ้นมาเป็นครั้งแรก ซึ่งแม้ว่าจะตั้งคณะกรรมการระดับชาติช้ากว่าหลายประเทศในภูมิภาคแต่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการเพื่อสนับสนุนการลงทุนในอนาคต 

ทั้งนี้ ภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการต่างชาติที่ต้องการเข้ามาลงทุนในไทย โดยได้สอบถามความพร้อมของแรงงาน ซึ่งไทยจำเป็นต้องเร่งอัปสกิลแรงงานไทย และที่ประชุมมีข้อเสนอให้หารือความร่วมมือกับโรงงานและมหาวิทยาลัยในไต้หวัน เพื่อส่งนักศึกษาไปฝึกงานอัปสกิลด้านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้แรงงานมีความพร้อมอย่างรวดเร็ว

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ระบุว่า บีโอไอเร่งดึงการลงทุนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต้นน้ำ ซึ่งได้รับแรงผลักดันจากกระแสการย้ายฐานการผลิต เพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งมีการลงทุนจำนวนมากในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั้งยานยนต์ไฟฟ้า และชิ้นส่วน กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ปัจจัยดังกล่าวทำให้รัฐบาลตั้งเป้าหมายการพัฒนาให้เกิดระบบนิเวศ โดยดึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง เช่น การผลิตชิปต้นน้ำ การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ การรับจ้างผลิต และทดสอบชิปขั้นสูง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมให้มีมูลค่าสูง สร้างงานทักษะสูง โดยได้เจรจาบริษัทระดับโลกหลายรายที่พร้อมพัฒนาบุคลากรไทยเพื่อรองรับอุตสาหกรรมดังกล่าว

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์