14 วัน 4 ประชุม  - ขยับปฏิทินงบฯ ‘รัฐบาล’ เร่งเกมหาแหล่งเงิน ‘ดิจิทัลวอลเล็ต’

14 วัน 4 ประชุม  - ขยับปฏิทินงบฯ  ‘รัฐบาล’ เร่งเกมหาแหล่งเงิน ‘ดิจิทัลวอลเล็ต’

รัฐบาลเร่งเครื่องดิจิทัลวอลเล็ต 14 วัน ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 4 ชุด ทั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ 4 หน่วยงานเศรษฐกิจกำหนดกรอบงบฯ68 ใหม่ ก่อนเสนอเข้า ครม. รอข้อสรุปแหล่งเงิน 10 เม.ย.นี้

KEY

POINTS

  • รัฐบาลเร่งเครื่องดิจิทัลวอลเล็ต โดยปรับงบประมาณปี 68 ให้ขาดดุลงบประมาณเพิ่ม
  • 14 วัน ก่อนวันที่ 10 เม.ย.มีประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 4 ชุด รวมทั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ 4 หน่วยงานเศรษฐกิจกำหนดกรอบงบฯ68 ใหม่ ก่อนเสนอเข้า ครม.
  • โดยรอข้อสรุปแหล่งเงินโครงการที่ชัดเจน 10 เม.ย.นี้ 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าความยากของการทำโครงการแจกเงินคนละ 10,000 บาท ในกระเป๋าเงินดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลที่ล่าสุดขยับไทม์ไลน์ในการแจกเงินออกไปเป็นไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ ก็คือเรื่องของการหาแหล่งเงินกว่า 5 แสนล้านบาทมาเดินหน้าโครงการ

เงิน 5 แสนล้านบาทมีสัดส่วนถึงประมาณ 1 ใน 6 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีขนาดใกล้เคียงกับงบลงทุนฯที่มีอยู่ปีละ 6 – 7 แสนล้านบาท ดังนั้นเมื่อจะเดินหน้าโครงการนี้ด้วยวงเงินจำนวนมหาศาลตัวเลือกของรัฐบาลที่เดิมเลือกคือการออก พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 5 แสนล้านบาทมาใช้ในโครงการนี้ แต่แนวทางการออก พ.ร.บ.เงินกู้ ถูกต่อต้านสูงจากหลายภาคส่วน

เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรมการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ข.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งสองหน่วยงานหลังระบุว่าการแจกเงินที่เหมาะสมควรทำในวงจำกัดและจ่ายเฉพาะกลุ่มเปราะบางไม่ใช่จ่ายให้ครบเท่ากันทุกคน

ทั้งนี้เมื่อแนวทางและข้อเสนอของหลายหน่วยงานให้ความเห็นว่ารัฐบาลควรใช้แนวทางอื่นๆที่ไม่ใช่การกู้เงินจำนวนมากมาทำโครงการ รัฐบาลจึงปรับแผนใหม่ในการหาแหล่งเงินดิจิทัลเล็ต ประกอบกับระยะเวลามาถึงการจัดทำงบงบประมาณปี 2568 ซึ่งสามารถปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อมาใช้ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจได้

ดังนั้นรัฐบาลจึงปรับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายปี 2568 ใหม่ จากเดิมที่จะมีการนำเอากรอบงบประมาณรายจ่ายปี 2568  เข้าสู่ที่ประชุม ครม.ในวันที่ 26 มี.ค.2567 ที่ผ่านมาแต่ปฏิทินงบประมาณใหม่กำหนดให้มีการนำกรอบงบประมาณรายจ่ายปี 2568 เข้าสู่ที่ประชุม ครม.ในวันที่ 9 เม.ย.นี้ โดยเป็นกรอบตัวเลขเดิมคือวงเงินรายจ่ายงบประมาณ 3.6 ล้านล้านบาท ขาดดุลงบประมาณ 7.13 แสนล้านบาท พร้อมกับนำความเห็นชอบ 4 หน่วยงานเศรษฐกิจ ได้แก่ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เข้าสู่ที่ประชุม ครม.

ก่อนที่สำนักงบประมาณจะเสนอปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ 2568 ตามแผนการคลังระยะปานกลาง (2567 - 2571) ที่กรอบงบประมาณในปี 2568 จะอยู่ที่ 3.7257 ล้านล้านบาท ขาดดุลงบประมาณ 865,700 ล้านบาท โดยการปรับปรุงกรอบฯงบประมาณนี้จะเข้าสู่การประชุม ครม.ในวันที่ 23 เม.ย.2567

ในส่วนของการหาแหล่งเงินมาทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนับตั้งแต่วันที่มีการประชุมบอร์ดชุดใหญ่ในวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมามีการประชุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการหาแหล่งเงินในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 4 คณะ ดังนี้

1.การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2567 ที่ผ่านมา โดยมีการประชุมเพื่อปรับปรุงกรอบการคลังระยะปานกลางของประเทศ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณ และการขาดดุลงบประมาณในปี 2568 ที่มีการขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้น

2.การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 2 เม.ย.2567 ที่กระทรวงการคลังเสนอเรื่องการปรับกรอบการคลังระยะปานกลาง และได้รับความเห็นชอบจาก ครม.

3.การประชุมเพื่อกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2568 ขึ้นใหม่ ของ 4 หน่วยงานเศรษฐกิจ คือ สศช.สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และ ธปท. ซึ่งจะจัดการประชุมขึ้นในวันที่ 5 เม.ย.นี้  

4.การประชุม ครม.ในวันที่ 9 เม.ย. ซึ่งหาก เห็นชอบทั้งหมดแล้วดรัฐบาลก็จะมีเงินงบประมาณส่วนนี้ประมาณ 1.5 แสนล้านบาทเศษมาสำหรับทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ต

ส่วนวงเงินอีก 3.5 แสนล้านบาทนั้นยังเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลว่าจะหาเงินจากแหล่งเงินใด ซึ่งตอนนี้มีหลายทางเลือกทั้งการออก พ.ร.บ.โอนงบประมาณปี 2567  งบกลางฯ และใช้เงินจากสถาบันการเงินของรัฐฯ รวมทั้งอาจออก พ.ร.บ.เงินกู้ฯเพิ่มเติมบางส่วนหากไม่สามารถหาแหล่งเงินอื่นๆได้ ความชัดเจนในเรื่องนี้รัฐบาลจะแถลงวันที่ 10 เม.ย.นี้