สคร. เผยรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนเกินเป้า 123% เร่งเมกะโปรเจกต์

สคร. เผยรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนเกินเป้า 123% เร่งเมกะโปรเจกต์

สคร.เผยผลเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ณ เดือนม.ค.67 อยู่ที่ 38,551 ล้านบาท คิดเป็น 123% ของแผน เร่งเดินหน้าโครงการใหญ่รถไฟฟ้าสายสีม่วง รถไฟความเร็วสูง และทางวิ่งสนามบินสุวรรณภูมิ

นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปี 2567 รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบลงทุน จนถึงเดือนม.ค.2567 อยู่ที่ 38,551 ล้านบาท หรือคิดเป็น 123% ของแผนการเบิกจ่าย โดยเป็นการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนต.ค.2566 - เดือนม.ค.2567) 34 แห่ง จำนวน 32,293 ล้านบาท หรือคิดเป็น 116% ของแผนการเบิกจ่าย และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (เดือนม.ค.2567) 9 แห่ง จำนวน 6,258 ล้านบาท หรือคิดเป็น 182% ของแผนการเบิกจ่าย 

ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่เบิกจ่ายได้ไม่ต่ำกว่า 95%  ของแผนการเบิกจ่ายและมีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการประปานครหลวง (กปน.) 

ส่วนรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินที่เบิกจ่ายได้ไม่ต่ำกว่า 95% ของแผนการเบิกจ่าย และมีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สำคัญสามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะของ รฟม. โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) ของ รฟท. และโครงการทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบลงทุน ณ สิ้นเดือนม.ค.2567 เป็นผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 4 เดือน ซึ่งคิดเป็น 26% ของกรอบงบลงทุนทั้งปี และผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 1 เดือน คิดเป็น 5% ของกรอบงบลงทุนทั้งปี อย่างไรก็ดี สคร. จะกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป 

สคร. เผยรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนเกินเป้า 123%

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์