ซีพีเอฟ คว้ารางวัลชนะเลิศ 2023 บรรจุภัณฑ์ฉลากอัจฉริยะ

ซีพีเอฟ คว้ารางวัลชนะเลิศ 2023 บรรจุภัณฑ์ฉลากอัจฉริยะ

ทีมนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซีพีเอฟคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด DTN Smart Labelling Contest 2023 จากกระทรวงพาณิชย์ ออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ฉลากอัจฉริยะ ผสานข้อมูลดิจิตัล กับโลกความเป็นจริง ผลักดันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภค

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ คว้ารางวัลชนะเลิศการออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากอัจฉริยะ จากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในงาน DTN Smart Labelling Contest 2023 ด้วยการออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ฉลากอัจฉริยะ ที่ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) โดยการผสานข้อมูลดิจิตัลเข้ากับโลกความเป็นจริงที่สามารถใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภค

ซีพีเอฟ คว้ารางวัลชนะเลิศ 2023 บรรจุภัณฑ์ฉลากอัจฉริยะ ซีพีเอฟ คว้ารางวัลชนะเลิศ 2023 บรรจุภัณฑ์ฉลากอัจฉริยะ

 

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศให้กับ ทีมออกแบบบบรรจุภัณฑ์จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ ประกอบด้วย นายวรยศ สุขแช่ม และนางสาวพรพิมล ตปนียะพงศ์ จากการนำเสนอโครงการต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนผสานกับเทคโนโลยีทันสมัยภายใต้แนวคิด “อาหารที่ดีจะส่งมอบความรู้สึกที่ดีให้กับผู้บริโภค” ติด “ฉลากอัจฉริยะ”

 

ซีพีเอฟ ในฐานะเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลกร่วมขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร มีนโยบายให้ความสำคัญกับการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหารที่มีการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้า เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมาจากต้นทางและกระบวนการผลิตที่รับผิดชอบตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

ซีพีเอฟ คว้ารางวัลชนะเลิศ 2023 บรรจุภัณฑ์ฉลากอัจฉริยะ

 

 

ทั้งนี้ งาน DTN Smart Labelling Contest 2023 จัดขึ้นโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการทำฉลากอัจฉริยะแก่ผู้ประกอบการไทย และเป็นการพัฒนานักออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้ารุ่นใหม่สามารถปรับตัวสอดรับกับกฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลง และแนวปฏิบัติใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นของประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการให้สามารถรับมือกับการแข่งขันตลาดโลกได้อย่างทันท่วงที