เช็กค่าทางด่วน! กทพ. ปรับค่าทางด่วน ขึ้นค่าทางด่วน 5 บาท วันนี้ 1 มีนาคม 2567

เช็กค่าทางด่วน! กทพ. ปรับค่าทางด่วน ขึ้นค่าทางด่วน 5 บาท วันนี้ 1 มีนาคม 2567

กทพ. ปรับค่าทางด่วน ขึ้นค่าทางด่วน ผ่านทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบรูพาวิถีตามเงื่อนไขสัญญากองทุน TFFIF ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 หลังจากเดิมที่จะปรับขึ้นค่าผ่านทางมาตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2566 ชี้บางสายทางไม่ปรับราคา 15 ปี เช็กค่าทางด่วนที่นี่

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กทพ.จะปรับค่าทางด่วน ขึ้นค่าทางด่วน ปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบรูพาวิถี ตามเงื่อนไขสัญญากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย TFFIF ที่จะปรับขึ้น ทุก 5 ปี

โดยจะปรับอัตราค่าผ่านทางในวันที่ 1 มีนาคม 2567 หลังจากที่ชะลอการปรับขึ้นค่าผ่านทางตามสัญญา มาตั้งแต่ 1 กันยายน 2566 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทางพิเศษและประชาชน

ทั้งนี้ การปรับขึ้นค่าผ่านทางดังกล่าว ยังคิดคำนวณตามดัชนีผู้บริโภค (CPI) ที่จะปรับขึ้นประมาณ 10% หรือประมาณ 5 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปรับค่าทางด่วน ขึ้นค่าทางด่วน อัตราค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช

- รถ 4 ล้อ ​ราคาเดิม 40 บาท ​ปรับเป็น 45 บาท

- รถ 6-10 ล้อ ​ราคาเดิม 60 บาท ​ปรับเป็น 65 บาท

- รถมากกว่า 10 ล้อ ​ราคาเดิม 80 บาท ​ปรับเป็น 90 บาท

ยกเว้นด่านฯ รามอินทรา 1 และด่านฯ สุขาภิบาล 5-2

- รถ 4 ล้อ​ราคาเดิม 20 บาท ​ไม่มีการปรับขึ้น

- รถ 6-10 ล้อ​ราคาเดิม 30 บาท​ปรับเป็น 35 บาท

- รถมากกว่า 10 ล้อ​ราคาเดิม 40 บาท​ปรับเป็น 45 บาท

เช็กค่าทางด่วน! กทพ. ปรับค่าทางด่วน ขึ้นค่าทางด่วน 5 บาท วันนี้ 1 มีนาคม 2567

ปรับค่าทางด่วน ขึ้นค่าทางด่วน อัตราค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี

รถ 4 ล้อ

- กรณีเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร จะใช้อัตราค่าผ่านทางเดิม

- กรณีเดินทางเกิน 20 กิโลเมตร จะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 5 บาท สูงสุดไม่เกิน 10 บาท โดยคิดตามระยะทาง

รถ 6-10 ล้อ

- กรณีเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร จะปรับขึ้น 5 บาท

- กรณีเดินทางเกิน 20 กิโลเมตร จะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 บาท   โดยคิดตามระยะทาง

รถมากกว่า 10 ล้อ

- กรณีเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร จะปรับขึ้น 5 บาท

- กรณีเดินทางเกิน 20 กิโลเมตร จะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 25 บาท โดยคิดตามระยะทาง

 

ทั้งนี้ กทพ. ได้พยายามชะลอการปรับขึ้นค่าผ่านทางของทางพิเศษทั้ง 2 สาย ดังกล่าว มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางพิเศษฉลองรัช ที่ไม่ได้ปรับขึ้นค่าผ่านทางมาเป็นระยะเวลา 15 ปีแล้ว แม้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ การบำรุงรักษาทางพิเศษเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีก็ตาม

ซึ่ง กทพ. ขอขอบพระคุณประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษ ที่ให้การสนับสนุน กทพ. ด้วยดีมาโดยตลอด