'การบินไทย' แจงเหตุเครื่องดื่มร้อนหกรดผู้โดยสาร ยันพร้อมเยียวยา

'การบินไทย' แจงเหตุเครื่องดื่มร้อนหกรดผู้โดยสาร ยันพร้อมเยียวยา

"การบินไทย" แจงเหตุผู้โดยสารเที่ยวบินกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ถูกเครื่องดื่มร้อนหกรด ยันพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเยียวยาผู้โดยสาร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงกรณีผู้โดยสารประสบเหตุเครื่องดื่มร้อนหกรด โดยระบุว่า บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งกรณีผู้โดยสารบนเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปยังเชียงใหม่ประสบเหตุเครื่องดื่มร้อนหกรดจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บต้องเข้ารับการรักษาตัว 

โดยบริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอยู่ระหว่างประสานผู้โดยสารเพื่อรับทราบรายละเอียด ติดตามอาการบาดเจ็บและการรักษาพยาบาลของผู้โดยสารอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมถึงนำเสนอมาตรการเยียวยาให้ผู้โดยสารท่านที่ประสบเหตุพิจารณาต่อไป

ในส่วนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจะประสานแจ้งผู้โดยสารถึงความคืบหน้าเป็นระยะ และจะได้นำข้อเท็จจริง ปัญหา ข้อบกพร่องที่พบมาปรับปรุงการให้บริการเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ต่อผู้โดยสารท่านอื่นในอนาคตต่อไป 

บริษัทฯ รู้สึกเสียใจและขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารในครั้งนี้