การบินไทยฟื้น 9 เส้นทางบินภายในประเทศ

บมจ.การบินไทย จะกลับมาให้บริการเส้นทางบินในประเทศ 9 เส้นทางเพื่อรองรับการเดินทางและการท่องเที่ยว ซึ่งจะข่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

บมจ.การบินไทย จะกลับมาให้บริการเส้นทางบินในประเทศ 9 เส้นทางเพื่อรองรับการเดินทางและการท่องเที่ยว ซึ่งจะข่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยทำการบินด้วยเครื่องบินแอร์บัส A320 และจะทยอยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้ คือเส้นทางจากกรุงเทพฯไปยังเชียงใหม่ ภูเก็ต อุดรธานี เชียงราย ขอนแก่น อุบลราชธานี กระบี่ หาดใหญ่ และนราธิวาส