ราคาน้ำมันวันนี้ 8 ธ.ค.66 เช็กราคาน้ำมันล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล

ราคาน้ำมันวันนี้ 8 ธ.ค.66 เช็กราคาน้ำมันล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล

ราคาน้ำมันวันนี้ 8 ธ.ค.66 อัปเดตจาก ปตท. บางจาก และเชลล์ เช็กราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล ล่าสุดขยับเท่าไร ?

ราคาน้ำมันวันนี้ 8 ธ.ค.66 อัปเดตราคาน้ำมันทุกชนิด จาก 3 ปั๊มดัง บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น และ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด หรือ เชลล์ (Shell) 

โดย "ราคาน้ำมันวันนี้ 2566" ราคาน้ำมันล่าสุด ราคาน้ำมันเบนซิน ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และ ราคาน้ำมันดีเซล มีดังนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ 8 ธ.ค.66 อัปเดตล่าสุดจาก ปตท.

 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.19 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.38 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.15 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 43.04 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมียม ราคา 41.54 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 8 ธ.ค.66 อัปเดตล่าสุดจาก บางจาก

 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.64 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 ราคา 46.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.19 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.38 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.15 บาท/ลิตร
   

ราคาน้ำมันวันนี้ 8 ธ.ค.66 อัปเดตล่าสุดจาก เชลล์

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.68 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.45 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 47.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.94 บาท/ลิตร
   

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์