พลังงานจ่อขยายเวลา 'ตรึง' ราคาน้ำมันดีเซล

พลังงานเล็งขยายเวลาตรึงราคาน้ำมันดีเซล 29.94 บาท 1-2 เดือน หลังสิ้นสุดมาตรการ 31 ธ.ค.66 เตรียมเดินหน้าหารือกับกระทรวงการคลังเรื่องภาษีสรรพสามิต พร้อมหาแนวทางไม่ให้ค่าไฟขึ้นถึง 4.68 บาท/หน่วย

สำหรับมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลนั้น เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2566 และจะสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ใช้กลไกของภาษีสรรพสามิต และกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ขณะที่แอลพีจีตรึงราคาขายปลีกไว้ที่ระดับ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม (กก.) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน ระบุว่า นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีนโยบายต่ออายุมาตรการออกไปอีกระยะหนึ่ง 

อย่างไรก็ดี ยังต้องดูรายละเอียดโดยเฉพาะน้ำมันดีเซล เพราะเกี่ยวข้องกับภาษีสรรพสามิตของกระทรวงการคลัง หากคลังเห็นชอบอาจจะขยายได้ 1-2 เดือน 

 

ขณะที่เรื่องของค่าไฟงวด ม.ค.- เม.ย.67 นั้น กรณี กกพ.ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าไฟฟ้างวดดังกล่าว เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายต้องเปิดรับฟังความเห็นก่อนจะมีมติ แต่ยังไม่ถือเป็นการสิ้นสุด  โดยนายพีระพันธุ์ มีอำนาจบริหารจัดการ เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพประชาชน และดูแลเศรษฐกิจโดยตรง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางไม่ให้ค่าไฟขึ้นไปถึงระดับ 4.68 บาทต่อหน่วย ซึ่งหากเป็นไปได้จะพยายามตรึงราคา 3.99 บาทต่อหน่วย หรือหากที่สุดต้องปรับขึ้นจะไม่เกิน 4.20 บาทต่อหน่วย

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์