“วันพ่อ” และ”วันดินโลก” ปีนี้สุดคึกคัก คนไทยแห่ร่วมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙

“วันพ่อ” และ”วันดินโลก” ปีนี้สุดคึกคัก คนไทยแห่ร่วมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯปลื้ม ประชาชนร่วมใจภักดี น้อมรำลึกวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และ “วันดินโลก” ในงาน “มหกรรมภูมิพลังแผ่นดิน” ประจำปี 67

ผ่านไปแล้วสำหรับงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” งานยิ่งใหญ่แห่งปี ซึ่งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดขึ้นระหว่างวันที่2-5 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ด้านการจัดการดินเพื่อการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแก่สาธารณชน ผู้ทรงเป็นดั่งกำลังของแผ่นดิน พร้อมเชิดชูพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

“วันพ่อ” และ”วันดินโลก” ปีนี้สุดคึกคัก คนไทยแห่ร่วมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙ “วันพ่อ” และ”วันดินโลก” ปีนี้สุดคึกคัก คนไทยแห่ร่วมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙

 โดยปีนี้มีนิทรรศการที่จัดขึ้นภายใต้ชื่อ "ดินดี น้ำอุดม ป่าสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต" นิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ คนรุ่นใหม่ผู้น้อมนำคำสอนพ่อ ดิน น้ำ พลังงาน สร้างคลังอาหารชีวิต และนิทรรศการจากสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี กรมพัฒนาที่ดิน

นอกจากนี้ในวาระดังกล่าว ทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯยังได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก โดยได้จัดพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 59 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

“วันพ่อ” และ”วันดินโลก” ปีนี้สุดคึกคัก คนไทยแห่ร่วมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙

โดยมี ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ประธานกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ พร้อมด้วยประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร ณ ลานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

โดยตลอดทั้งวันในงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ประชาชนแห่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการเรียนรู้พระราชประวัติพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราและเข้าชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เข้าชมนิทรรศการพิเศษ ดินดี น้ำอุดม ป่าสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต ถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

“วันพ่อ” และ”วันดินโลก” ปีนี้สุดคึกคัก คนไทยแห่ร่วมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙

ที่ทรงตระหนักและให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งดินและน้ำเป็นทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เรียนรู้เชิงประจักษ์ในนิทรรศการ ดิน น้ำ พลังงาน สร้างคลังอาหารชีวิต จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ผู้น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การทำเกษตรยั่งยืน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้จากการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ

ส่วนในช่วงค่ำ มีการแสดงชุดพิเศษ “จตุรปวงประชา ถวายศรัทธา เทิดภักดีจักรีวงศ์” จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสาขาวิชานาฎศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วงอเร็งญาแบรนด์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดขอนแก่น ขับร้องบทเพลงเพื่อพ่อ โดยคุณขวัญข้าว ธิดารินทร์ และเวลา 19.19 น. พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และประชาชนผู้ ร่วมจุดเทียนมหามงคล พร้อมเคล้าเสียงขลุ่ยบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์โดย อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

ทั้งหมดถือเป็นบรรยากาศแห่งความประทับใจที่สื่อให้เห็นว่าคนไทยยังคงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงตราอยู่ในหัวใจพสกนิกรของพระองค์อย่างไม่เสื่อมคลาย