พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมฉลอง “วันดินโลก” ยิ่งใหญ่

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมฉลอง “วันดินโลก” ยิ่งใหญ่

เริ่มแล้ววันแรก มหกรรม“ภูมิพลังแผ่นดิน” ประจำปี 66 พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาดินเนื่องในโอกาส” วันดินโลก” ระหว่าง2-5 ธค.66 นี้

  นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ประธานกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เป็นประธานเปิดงานมหกรรม“ภูมิพลังแผ่นดิน”   อย่างยิ่งใหญ่  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเชิดชูพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร                มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการดินและทรัพยากรเพื่อการเกษตร โดยภายในงานมีการเปิดอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ ชม ช้อปสินค้า ผลผลิตปลอดภัยจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร และรับชมทาง Online Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมฉลอง “วันดินโลก” ยิ่งใหญ่ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมฉลอง “วันดินโลก” ยิ่งใหญ่

นายวีระชัย   กล่าวว่า    การจัดงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน”              ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คนไทยได้ร่วมน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการดินและทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร โดยได้บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาดินของประเทศ เพื่อให้    มีการใช้ดินทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและขณะเดียวกันร่วมกันทำนุบำรุงดินมิให้เสื่อมโทรม มิให้เกิดการชะล้างพังทลาย และสามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน และไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร และสภาพแวดล้อม

               ด้านพลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า กิจกรรมภายในงานว่า   ภายในงานจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ดินดี น้ำอุดม ป่าสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต จัดแสดงพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการจัดการดินและน้ำ     เพื่อการเกษตร และนิทรรศการดิน น้ำ พลังงาน สร้างคลังอาหารชีวิต จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ        คนรุ่นใหม่ และผู้น้อมนำคำพ่อสอน สู่การทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนที่มาร่วมจัดนิทรรศการทั้งหมด 16 ฐาน

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมฉลอง “วันดินโลก” ยิ่งใหญ่ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมฉลอง “วันดินโลก” ยิ่งใหญ่

และกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดินกว่า 16 หลักสูตร จากวิทยากรผู้ผ่านการปฏิบัติจริงที่มีองค์ความรู้เชิงประจักษ์ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ทาง youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ชม ช้อป สินค้าเกษตรปลอดภัยกว่า 200 ร้านค้า 

นอกจากนี้ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 วันพ่อแห่งชาติ ยังจัดให้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในช่วงเช้าทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 59 รูป เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และช่วงค่ำ มีพิธีจุดเทียนมหามงคลสดุดี     เฉลิมพระเกียรติ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ร่วมรับชมการแสดงพร้อมรับฟังบทเพลงเพื่อพ่อ  โดยคุณขวัญข้าว ธิดารินทร์ และรับฟังเสียงขลุ่ยบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์โดย อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี     ศิลปินแห่งชาติ”

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์กรมหาชน) หรือ facebook / Instagram /Line ID :@wisdomkingmuseum และYoutubeพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ