ราคาทองวันนี้ 5 ธันวาคม ผันผวนหนัก ปรับขึ้น-ลง 11 รอบ ราคาทองแท่ง บาทละ 33,900

ราคาทองวันนี้ 5 ธันวาคม ผันผวนหนัก ปรับขึ้น-ลง 11 รอบ ราคาทองแท่ง บาทละ 33,900

ราคาทองวันนี้ 5 ธันวาคม 2566 ผันผวนหนัก ปรับขึ้น-ลง 11 รอบ ปิดตลาดร่วง 300 บาท ราคาทองแท่ง ขายบาทละ 33,900 ราคาทองรูปพรรณ ขายบาทละ 34,400 บาท

ราคาทองวันนี้ 5 ธันวาคม 2566 ล่าสุด สมาคมค้าทองคำ ปรับขึ้น-ลง 11 ครั้ง ณ เวลา 17:09 น. ปิดตลาดร่วง 300 เมื่อเทียบกับราคาสุดท้ายเมื่อวานนี้ โดยมี ราคาทองคำ ดังนี้

 • ราคาทองคำแท่ง ขายบาทละ 33,900 บาท
 • ราคาทองรูปพรรณ ขายบาทละ 34,400 บาท

ราคาทองวันนี้ 5 ธันวาคม ผันผวนหนัก ปรับขึ้น-ลง 11 รอบ ราคาทองแท่ง บาทละ 33,900

ราคาทองคำวันนี้ 5 ธ.ค.66 ประกาศ ครั้งที่ 1 เวลา 09:01 น. [-200]

 • ราคาทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 34,000.00 รับซื้อบาทละ 33,900.00
 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 34,500.00 บาท รับซื้อบาทละ 33,291.36 บาท

 

ราคาทองคำวันนี้ 5 ธ.ค.66 ประกาศ ครั้งที่ 2 เวลา 11:01 น. [+50]

 • ราคาทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 34,050.00 รับซื้อบาทละ 33,950.00
 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 34,550.00 บาท รับซื้อบาทละ 33,336.84 บาท

 

ราคาทองคำวันนี้ 5 ธ.ค.66 ประกาศ ครั้งที่ 3 เวลา 11:33 น. [-50]

 • ราคาทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 34,000.00 รับซื้อบาทละ 33,900.00
 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 34,500.00 บาท รับซื้อบาทละ 33,291.36 บาท

 

ราคาทองคำวันนี้ 5 ธ.ค.66 ประกาศ ครั้งที่ 4 เวลา 11:58 น. [-50]

 • ราคาทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 33,950.00 รับซื้อบาทละ 33,850.00
 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 34,450.00 บาท รับซื้อบาทละ 33,245.88 บาท

 

ราคาทองคำวันนี้ 5 ธ.ค.66 ประกาศ ครั้งที่ 5 เวลา 12:05 น. [+50]

 • ราคาทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 34,000.00 รับซื้อบาทละ 33,900.00
 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 34,500.00 บาท รับซื้อบาทละ 33,291.36 บาท

ราคาทองคำวันนี้ 5 ธ.ค.66 ประกาศ ครั้งที่ 6 เวลา 13:25 น. [-50]

 • ราคาทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 33,950.00 รับซื้อบาทละ 33,850.00
 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 34,450.00 บาท รับซื้อบาทละ 33,245.88 บาท

 

ราคาทองคำวันนี้ 5 ธ.ค.66 ประกาศ ครั้งที่ 7 เวลา 14:30 น. [+50]

 • ราคาทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 34,000.00 รับซื้อบาทละ 33,900.00
 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 34,500.00 บาท รับซื้อบาทละ 33,291.36 บาท

 

ราคาทองคำวันนี้ 5 ธ.ค.66 ประกาศ ครั้งที่ 8 เวลา 15:27 น. [+50]

 • ราคาทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 34,050.00 รับซื้อบาทละ 33,950.00
 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 34,550.00 บาท รับซื้อบาทละ 33,336.84 บาท

 

ราคาทองคำวันนี้ 5 ธ.ค.66 ประกาศ ครั้งที่ 9 เวลา 15:46 น. [-50]

 • ราคาทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 34,000.00 รับซื้อบาทละ 33,900.00
 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 34,500.00 บาท รับซื้อบาทละ 33,291.36 บาท

 

ราคาทองคำวันนี้ 5 ธ.ค.66 ประกาศ ครั้งที่ 10 เวลา 16:06 น. [-50]

 • ราคาทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 33,950.00 รับซื้อบาทละ 33,850.00
 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 34,450.00 บาท รับซื้อบาทละ 33,245.88 บาท

ราคาทองคำวันนี้ 5 ธ.ค.66 ประกาศ ครั้งที่ 11 เวลา 17:09 น. [-50]

 • ราคาทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 33,900.00 รับซื้อบาทละ 33,800.00
 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 34,400.00 บาท รับซื้อบาทละ 33,185.24 บาท

ราคาทองวันนี้ 5 ธันวาคม ผันผวนหนัก ปรับขึ้น-ลง 11 รอบ ราคาทองแท่ง บาทละ 33,900

 

ที่มา : สมาคมค้าทองคำ