ราคาน้ำมันวันนี้ 3 ธ.ค.66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล เช็กเลย ราคาน้ำมัน ล่าสุด

ราคาน้ำมันวันนี้ 3 ธ.ค.66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล เช็กเลย ราคาน้ำมัน ล่าสุด

"ราคาน้ำมันวันนี้" 3 ธันวาคม 2566 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จากปั๊ม ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT เช็กเลย ราคาน้ำมัน ล่าสุด

"ราคาน้ำมันวันนี้" 3 ธันวาคม 2566 "อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด" เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 4 ปั๊มน้ำมัน ประกอบด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ , บมจ.บางจากปิโตรเลียม , บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (Shell) และ PT เช็กเลย ราคาน้ำมัน ล่าสุด

 

 

"ราคาน้ำมัน 2566"  ราคาน้ำมันเบนซิน , ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และ ราคาน้ำมันดีเซล จากปั๊มน้ำมัน ปตท. , บางจาก , เชลล์ และ PT มีดังนี้

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 3 ธ.ค.66 อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด จากปั๊มน้ำมัน ปตท.

 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.09 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.28 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.05 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 43.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมียม ราคา 41.54 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.84 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 3 ธ.ค.66 อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด จากปั๊มน้ำมัน บางจาก

 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.64 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 ราคา 47.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.09 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.28 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.05 บาท/ลิตร

 

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 3 ธ.ค.66 อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด จากปั๊มน้ำมัน เชลล์

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.78 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.55 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 48.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.94 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 3 ธ.ค.66 อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด จากปั๊มน้ำมัน PT

 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.05 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.28 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 44.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร