ราคาน้ำมันวันนี้ (2 ธ.ค.66) เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด

ราคาน้ำมันวันนี้ (2 ธ.ค.66) เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด

ราคาน้ำมันวันนี้ (2 ธ.ค.66) ราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จากปั๊ม ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT อัปเดตราคาน้ำมันล่าสุด เช็กเลย

'ราคาน้ำมันวันนี้' (2 ธ.ค.66) 'อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด' กลุ่มน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล ราคาน้ำมัน จาก 4 ปั๊ม ประกอบด้วย บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ , บมจ.บางจากปิโตรเลียม , บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด (Shell) และ PT

 

 

'ราคาน้ำมัน2566' จาก 4 ปั๊มน้ำมัน ปตท. , บางจาก , เชลล์ (Shell) , PT มี ราคาน้ำมันเบนซิน ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และ ราคาน้ำมันดีเซล ดังนี้

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 2 ธ.ค.66 อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด จากปั๊มน้ำมัน 'ปตท.'

 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.09 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.28 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.05 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 43.94 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 41.54 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.84 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมันวันนี้ (2 ธ.ค.66) เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 2 ธ.ค.66 อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด จากปั๊มน้ำมัน 'บางจาก' 

 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.64 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 ราคา 47.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.09 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.28 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.05 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมันวันนี้ (2 ธ.ค.66) เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 2 ธ.ค.66 อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด จากปั๊มน้ำมัน 'เชลล์' 

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.78 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.55 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 48.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.94 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมันวันนี้ (2 ธ.ค.66) เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 2 ธ.ค.66 อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด จากปั๊มน้ำมัน 'PT' 

 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.05 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.28 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 44.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมันวันนี้ (2 ธ.ค.66) เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์