หอการค้าฯ จัด“Big Match 2566” จับคู่ธุรกิจหนุน SMEs สู่ห้าง Modern Trade

หอการค้าฯ จัด“Big Match 2566” จับคู่ธุรกิจหนุน SMEs สู่ห้าง  Modern Trade

หอการค้าไทย จับมือ 7 ห้าง Modern Trade ชั้นนำของไทย จับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการและเกษตรกร 157 ราย ผ่าน กิจกรรม “Big Match 2566” เปิดโอกาส SMEs ขยายช่องทางการกระจายสินค้าสู่ Modern Trade

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานเปิดกิจกรรม “Big Match 2566” ว่า คณะกรรมการจับคู่ธุรกิจ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ เกษตรกร และ 7 ห้าง Modern Trade ชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ 7-Eleven, TOPS, Gourmet Market, Lotus’s, Big C, Robinson Lifestyle และ Makro เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาด Modern Trade ขยายช่องทางการกระจายสินค้า และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกร

โดยกิจกรรมดังกล่าวเปิดรับสมัครให้ผู้ประกอบการนำเสนอสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เมื่อวันที่ 5-31 ต.ค. ที่ผ่านมา และดำเนินการคัดเลือกและพิจารณามาจนถึงการเจรจาจับคู่ธุรกิจร่วมกับ Modern Trade ในวันนี้ ( 29 พ.ย.) 2566ที่ คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 3 อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งการจับคู่ธุรกิจครั้งนี้ถือว่า ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

หอการค้าฯ จัด“Big Match 2566” จับคู่ธุรกิจหนุน SMEs สู่ห้าง  Modern Trade

โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นความตั้งใจของหอการค้าฯ และพันธมิตรที่มุ่งมั่นจะส่งเสริม SMEs เติบโตอย่างเข้มแข็ง ในโอกาสครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย จึงได้นำแนวทาง Connect the Dots ดึงการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและสถาบันการเงินเข้ามาช่วยยกระดับและสร้างโอกาสในการ เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนช่องทางการค้าของ SMEs ให้สามารถขยายยอดขายเพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ในอนาคต สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีผู้ประกอบการได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม 157 ราย และมี 7 บริษัท Modern Trade รายใหญ่เข้ามาร่วมจับคู่ธุรกิจ

“หอการค้าฯ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย ซึ่งสิ่งสำคัญวันนี้ที่จะช่วยให้ประเทศเติบโตและแข่งขันได้ จำเป็นต้องพัฒนาคนและผู้ประกอบการไปพร้อมกัน โดยรัฐบาลต้องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาหนี้และเสริมสภาพคล่องควบคู่กันไป และเสริมด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ทุกคนเดินหน้าต่อได้” นายสนั่นกล่าว

นอกจากนี้ หอการค้าไทย จะยังได้มีการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ผ่านโครงการพัฒนา 10 จังหวัดเมืองรอง ให้เป็นเมืองหลัก โดยอยู่ระหว่างหารือกับรัฐบาลในการจัดตั้งคณะกรรมการและกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน ซึ่งส่วนหนึ่งจะมีการเน้นการพัฒนา SMEs ภาคเกษตร ในชุมชนต่างๆ ให้มีผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยใช้โมเดลความสำเร็จจากประเทศเนเธอร์แลนด์โดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และรูปแบบเกษตรสมัยใหม่ เพื่อยกระดับภาคเกษตรของไทยด้วย

หอการค้าฯ จัด“Big Match 2566” จับคู่ธุรกิจหนุน SMEs สู่ห้าง  Modern Trade

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล ประธานคณะกรรมการจับคู่ธุรกิจ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม “Big Match 2566” ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสเข้าสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าของผู้ประกอบการและเกษตรกร ผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตร Modern Trade และหน่วยงานภาครัฐภายใต้คณะกรรมการจับคู่ธุรกิจ ทั้งนี้ ในการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการสมัครนำเสนอสินค้าตั้งแต่ 5-31 ต.ค. 2566 มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 349 ราย และมีสินค้าให้พิจารณาคัดเลือกมากถึง 1,200 รายการ และมีผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น (Pre-Screen) ถึง157 ราย ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว