เปิดขั้นเงินเดือน ‘ขรก.บรรจุใหม่’ ปวช.- ป.เอก หลัง ครม.เคาะปรับขึ้น 10% 2 ปี

เปิดขั้นเงินเดือน ‘ขรก.บรรจุใหม่’  ปวช.- ป.เอก หลัง ครม.เคาะปรับขึ้น 10% 2 ปี

เปิดอัตราเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่หลัง ครม.เคาะปรับขึ้นเงินเดือน 10% 2 ปีงบประมาณติด ตั้งแต่ระดับปวช.-ป.ตรี ปวช.ขยับรับเงินเดือนขึ้นสูงสุด 12,520 บาทต่อเดือน ป.ตรี รับสูงสุด 19,970 บาทต่อเดือน

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอ มีเป้าหมายการปรับฐานเงินเดือนใหม่ และรายได้ต่าง ๆ ให้กับผู้ที่จบปริญญาตรี และระดับปวช. ที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ครม.มีมติเห็นชอบและให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปดำเนินการตามที่ครม.อนุมติเริ่มดำเนินการได้เลย เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ตามผลการศึกษาของสำนักงาน ก.พ. แบ่งรายละเอียดออกเป็นกลุ่มดังนี้

1.การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่บรรจุใหม่จะปรับเพิ่มให้ 2 กลุ่ม โดยให้ภายใน 2 ปี จะปรับเพิ่มปีละ 10% ในปี 2567 และ 2568 โดยเงินเดือนจะปรับขึ้นขั้นในฐานเงินเดือนต่างๆดังนี้  

  • ปวช. เงินเดือนปรับเพิ่มเป็น 11,380 - 12,520 บาทต่อเดือน 
  • ปวส. เงินเดือนปรับเพิ่มเป็น 13,920 - 15,320 บาทต่อเดือน 
  • ผู้จบปริญญาตรี ปรับเพิ่มเป็น18,150 - 19,970 บาทต่อเดือน 
  • ผู้จบปริญญาโทปรับเพิ่มเป็น 21,180 - 23,300 บาทต่อเดือน
  • ผู้จบปริญญาเอกปรับเพิ่มเป็น  25,410 - 27,960 บาทต่อเดือน 

2.เงินชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วยข้าราชการเดิมที่มีฐานเงินเดือนต่ำกว่าฐานของข้าราชการบรรจุใหม่ จะให้มีการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยย้อนหลังให้ได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

3.เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว โดยมีการปรับฐานเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวจากเพดานเดิม แบ่งเป็น

  • ข้าราชการที่มีเงินเดือนต่ำกว่าเดือนละ 13,285 บาท เดิมจะได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวอีก 2,000 บาท แต่ไม่เกินเดือนละ 13,285 บาท โดยจะปรับเพดานใหม่เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนต่ำกว่าเดือนละ 14,600 บาท จะได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวอีก 2,000 บาท แต่ไม่เกินเดือนละ 14,600 บาท
  • เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเงินเดือนต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท เดิมจะได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว แต่ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท โดยจะปรับเพดานใหม่เป็น 11,000 บาท หากใครที่ได้รับเงินไม่ถึงจะได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว แต่ไม่เกินเดือนละ 11,000 บาท

 

การตั้งงบประมาณปี 67 - 68 

การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครั้งนี้ จะใช้งบประมาณในปีแรก คือปีงบประมาณ 2567 วงเงินประมาณ 7,200 ล้านบาท ส่วนปีที่ 2 คือ ปีงบประมาณ 2568 วงเงินประมาณ 8,800 ล้านบาท แต่ในการดำเนินการในปีแรกงบประมาณปี 2567 ยังไม่สามารถใช้ได้ ดังนั้นวงเงินที่ใช้จริงจึงใช้แค่ 5 เดือนเท่านั้น ส่วนงบประมาณช่วยเงินค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งงบประมาณไว้ปีละไม่เกิน 3,000 ล้านบาท