ราคาน้ำมันวันนี้ (25 พ.ย.) เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด

ราคาน้ำมันวันนี้ (25 พ.ย.) เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด

ราคาน้ำมันวันนี้ (25 พ.ย.66) อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จากปั๊ม ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT เช็กเลย

'ราคาน้ำมันวันนี้' 25 พ.ย.66 อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด กลุ่มน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 4 ปั๊มน้ำมัน ประกอบด้วย ปตท. หรือ โออาร์ , บางจาก , เชลล์ (Shell) และพีที (PT) 

 

 

'ราคาน้ำมันวันนี้ 2566'  ราคาน้ำมันทุกชนิด ราคาน้ำมันเบนซิน , ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และ ราคาน้ำมันดีเซล เป็นดังนี้

 

'ราคาน้ำมันวันนี้' 25 พ.ย.66 ปั๊ม ปตท. 

 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.09 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.28 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.05 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 43.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมียม ราคา 41.54 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.84 บาท/ลิตร

 

'ราคาน้ำมันวันนี้' 25 พ.ย.66 บางจาก

 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.64 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 ราคา 47.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.09 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.28 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.05 บาท/ลิตร

'ราคาน้ำมันวันนี้' 25 พ.ย.66 เชลล์

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.78 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.55 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 48.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.94 บาท/ลิตร

'ราคาน้ำมันวันนี้' 25 พ.ย.66 PT

 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.05 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.28 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 44.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร