'ราคาน้ำมันวันนี้' 19 พ.ย. 66 อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

'ราคาน้ำมันวันนี้' 19 พ.ย. 66 อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

'ราคาน้ำมันวันนี้' 19 พ.ย. 66 อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จากปั๊ม ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT เช็ก ราคาน้ำมัน 2566 ได้ที่นี่

'ราคาน้ำมันวันนี้' 19 พ.ย.66 อัปเดต 'ราคาน้ำมัน' ล่าสุด กลุ่มน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล จาก 4 ปั๊ม ประกอบด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ , บมจ.บางจากปิโตรเลียม , บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (Shell) และ PT

 

 

'ราคาน้ำมันวันนี้ 2566' จาก 4 ปั๊มน้ำมัน ปตท. , บางจาก , เชลล์ และ PT มีดังนี้

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 19 พ.ย.66 ปั๊มน้ำมัน ปตท. ราคาน้ำมันล่าสุด

 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.49 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.68 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 44.34 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 41.54 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.24 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 19 พ.ย.66 ปั๊มน้ำมัน บางจาก ราคาน้ำมันล่าสุด

 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.64 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 ราคา 47.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.49 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.68 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร

 

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 19 พ.ย.66 ปั๊มน้ำมัน เชลล์(Shell) ราคาน้ำมันล่าสุด

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.18 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.95 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 48.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.94 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 19 พ.ย.66 ปั๊มน้ำมัน PT ราคาน้ำมันล่าสุด

 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.68 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 44.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.34 บาท/ลิตร